บทคัดย่อ :    ในการเลี้ยงสุกรนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องพันธุ์สัตว์ อาหาร และการจัดการ พันธุ์สุกรเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นประการแรก เพราะการคัดเลือกพันธุ์สุกรให้มีความเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีส่วนให้การเลี้ยงสุกรประสบความสำเร็จ สุกรที่เลี้ยงในประเทศไทยในปัจจุบันนั้น มีหลายสายพันธุ์ อย่างไรก็ตามการเลี้ยงสุกรพันธุ์แท้พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น จึงนิยมนำพันธุ์แท้มาผสมข้ามพันธุ์ ซึ่งจะทำให้ลูกผสมที่เกิดขึ้นมีผลผลิต เช่น การเจริญเติบโต ความแข็งแรง ดีกว่าค่าเฉลี่ยของการให้ผลผลิต จากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ให้กำเนิด


ลิงค์แหล่งที่มา :
แหล่งที่มาบทความ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
No.ชื่อไฟล์แนบDownloadView
1 สุกร
 

Comments

ความคิดเห็น
(กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น)
ไม่พบรายการความคิดเห็น