บทคัดย่อ :    การปลูกพืชผักบนพื้นที่สูง เป็นอาชีพที่สำคัญที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมแก่เกษตรกร โดยมุ่งการผลิตพืชผักที่มีคุณภาพดีให้ผลตอบแทนสูงในพื้นที่จำกัดและสามารถให้ผลผลิตได้อย่างสม่ำเสมอไม่แปรปรวนตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การปลูกพืชผักในโรงเรือนเป็นเทคโนโลยีการผลิตอย่างหนึ่งที่ได้นำมาใช้ เพราะสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการผลิตพืชผักให้ได้คุณภาพดี


ลิงค์แหล่งที่มา :
แหล่งที่มาบทความ :
No.ชื่อไฟล์แนบDownloadView
1 การปลูกผักในโรงเรือยต้นทุนต่ำ(ไม้ไผ่)
 

Comments

ความคิดเห็น
(กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น)
ไม่พบรายการความคิดเห็น