คุณประวิทย์  อรรถวิเวก  ปัจจุบันอายุ62ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่32หมู่5ตำบลบางหลวง  อ.บางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก่อนที่จะมาทำการเกษตรแบบจริงจังก็ได้รับราชการครูมาก่อนและได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเมื่อปี2547และได้หันมาทำการเกษตรแบบจริงจัง  หลังจากเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  อาจารย์ประวิทย์ก็ได้นำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทำอยู่แล้วให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  ปลูกพืชผักและผลไม้ต่างๆ  และเมื่อมีเวลาว่างหลังเกษียณก็ได้มาปรับปรุงผลไม้ในสวนที่ปลูกไว้  มีการศึกษาค้นคว้า  เรียนรู้  การทำการเกษตรแบบอินทรีย์หรือการปลูกพืชโดยใช้สารชีวภาพ  ได้แก่การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  ฮอร์โมนไข่  สารสกัดชีวภาพ  ในการทำการเกษตร  และพื้นที่ภายในสวนก็ไม่ยอมปล่อยให้ให้เปล่าประโยชน์  ในน้ำก็จะเลี้ยงปลาหลายชนิดและในสวนก็มีการศึกษาการปลูกไม้ผล  โดยอาจารย์ประวิทย์จะปลูกเองทุกต้น  ขยายพันธุ์เอง  และดูแลเอาใจใส่  ส่วนผลไม้ที่ขึ้นชื่อนั้นก็คือ  ส้มโอพันธุ์ขาวหอมเป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่หายไปแต่อาจารย์ก็นำพันธุ์มาขยายไว้  มะขามเทศ  ฝรั่งฯลฯอีกมากมายที่อาจารย์ประวิทย์ได้ปลูกไว้ที่สวนด้วยเทคนิคการทำอาหารปลา
การทำอาหารปลา  ทางที่มงานร่วมด้วยช่วยกันหลายๆจังหวัดคงได้เคยนำเสนอกันไปแล้ว  แต่วันนี้ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรีได้ไปบุกบ้านสวนของคุณประวิทย์  อรรถวิเวก  เกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำสวนผสมผสานจากการรับราชการผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัว  ได้ลงมือทำเองโดยการพัฒนาผืนที่ที่มีอยู่ให้เป็นเงินและแลกกับหยดเหงื่อทุกหยดการทำอาหารปลาของคุรประวิทย์  จะใช้กับปลาที่เลี้ยงไว้  ก็คือปลาจาระเม็ด  ปลาดุก  ปลานิล
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
1.ฟางข้าว50กิโลกรัม
2.มูลไก่50กิโลกรัม
3.EM หรือน้ำหมักชีวภาพสูตรใดก็ได้    1ลิตร
4.กากน้ำตาล10กิโลกรัม
5.น้ำ  10ลิตร
วิธีการทำ
จะนำฟางหั่นให้เป็นท่อนเล็กๆแล้วก็นำมาคลุกเคล้ากับมูลไก่แล้วพักไว้  หันมาผสมEM กับน้ำแล้วก็เทกากน้ำตาลลงไปผสมค้นให้เข้ากัน  แล้วนำไปราดในฟางที่คลุกกับมูลไก่แล้ว  คลุกให้เข้ากัน  เสร็จแล้วแบ่งออกเป็น4กองเท่าๆกัน  แล้วนำไปวางไว้ตามมุมบ่อปลา  เพื่อให้เป็นอาหารปลาให้ปลามากินเอง  และแนะนำให้ทำในที่ร่มเพื่อรักษาจุลินทรีย์ด้วย
ลิงค์แหล่งที่มา : http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=2606&s=tblareablog
แหล่งที่มาบทความ : รักบ้านเกิด
No.ชื่อไฟล์แนบDownloadView
No records to display.
 

Comments

ความคิดเห็น
(กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น)
ไม่พบรายการความคิดเห็น