Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.
ตะขบควาย

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : ตะขบควาย
ชื่อท้องถิ่น : มะเกว๋นควาย
รูปร่าง/ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง15เมตร โคนต้นแก่มีหนามยาว ใบ เดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกกลับ กว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 8-13 ซม. ขอบใบจักรฟันเลื่อย ดอก แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกเป็นช่อตามปลายใบหรือปลายยอด สีเขียว ดอกเพศผู้ มีเกสรตัวผู้จำนวนมาก ดอกเพศเมีย รังไข่รูปคนโท เกสรเพศเมียมี 2 พู ผล สด รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 ซม. เมื่อสุกสีแดงเข้มหรือดำ
แหล่งที่พบ : พบตามป่าดิบแล้ง และป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูง 300-800 เมตร ออกดอกเดือน ก.พ. ติดผลเดือน เม.ย.