Spondias pinnata (L.f.) Kurz
มะกอก

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : มะกอก, HOG PLUM
ชื่อท้องถิ่น : กอก กอกกุ๊ก กอกทรวง กอกเขา มะกอกป่า กุก, มะกอกป่า ภาคเหนือเรียกว่า กอกหมอง กุก กอกกุก ภาคใต้เรียกว่า กอกเขา, มะกอกป่า, มะกอก, มะกอก Makok (General); กราไพ้ย Kra-phai, ไพ้ย Phai (Karen-Kanchanaburi); กอกกุก Kok kuk, กูก Kuk (Chiang Rai); กอกเขา Kok khao (Nakhon Si Thammarat); กอกหมอง Kok-mong (Shan-Northern); ไพแซ Phai-sae (Karen-Chiang Mai), ดอกมะกอก, ต้นมะกอก, ใบมะกอก, เปลือกต้นมะกอก, ผลมะกอก, รากมะกอก, กราไพ้ย, กอกกุก, กอกเขา, กอกหมอง, กูก, ไพแซ, ไพ้ย
รูปร่าง/ลักษณะ : ไม้ต้น สูง 15-30 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีเทา ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อย 4-6 คู่ ขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 7-12 ซม. ดอก สีขาวออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอก 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 10 อัน ผล เมล็ดเดียว แข็ง รูปไข่ กว้าง 2.5-3.5 ซม., ไม้ยืนต้น ลักษณะกลมและโปร่ง เปลือกผิวเรียบมีสีเทา ใบ จะออกเป็นคู่ๆ รวมเป็นช่อ โคนใบเบี้ยว เนื้อใบหนา ผิวใบเกลี้ยงมีสีเขียว ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายกิ่ง มีสีขาวมีกลีบดอก 5 กลีบ ผล เป็นรูปไข่ ตามผลจะมีเนื้อเยื่อสีเขียวอ่อนหุ้มอยู่ มีรสเปรี้ยว ภายในมีเมล็ดใหญ่และแข็งแรง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือ ตอนกิ่ง, ลักษณะ: มะกอกป่าเป็นไม้ต้น เปลือกต้นเรียบ สีเทา ต้นสูง 16-30 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ รูปขอบขนานหรือใบหอก ดอกช่อ ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง  สีขาว  เมล็ด  เดี่ยว แข็ง รูปไข่ กว้างประมาณ 3 ซม.  เนื้อหุ้มเมล็ด กินได้ รสเปรี้ยว ให้ผลเดือนมีนาคม- กรกฎาคม การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
แหล่งที่พบ : พบตามป่าเบญจพรรณชื้น ป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 50-500 เมตร, มะกอกป่าพบตามป่าเบญจพรรณชื้น ป่าดิบแล้ง