Lycopodium squarrosum Forst.
ช้องนางคลี่

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : ช้องนางคลี่
ชื่อท้องถิ่น : หางสิงห์
รูปร่าง/ลักษณะ : เป็นพืชในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับเฟิน ลักษณะคล้ายกับสามร้อยยอดลำต้นอวบน้ำ ยาวได้ถึง 70 ซม. แตกกิ่งก้านครั้งละๆ 2 แฉก ขนาดผ่าศูนย์บาง 5 มม. ใบมีขนาดเล็ก ปลายแหลม ออกแน่น สีเขียวสดเป็นมันกลุ่มของอับสปอร์ เกิดบริเวณปลายกิ่ง มีใบขนาดเล็กประดับอยู่แน่น
แหล่งที่พบ : สามารถพบเห็นได้ทุกภาคของประเทศไทย โดยอาศัยอยู่ตามคาคบและหน้าผาหิน ใกล้ลำธาร ปัจจุบันพบได้ยากในสภาพธรรมชาติ