Azolla pinnata R.Br.
แหนแดง

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : แหนแดง
รูปร่าง/ลักษณะ : พืชลอยน้ำขนาดเล็ก จำพวกเฟิน มักแตกสาขาแผ่คลุมผิวน้ำเป็นวงกว้าง ใบ ขนาดเล็ก 1 – 2 มม. ติดตามลำต้น ลักษณะเป็นแผ่นบางสองแผ่น แผ่นบนสีเขียว แผ่นล่างเป็นเยื่อบางสีชมพูอ่อน ซ้อนทับกันเรียงเป็นสองแถว ใบอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลแดง อับสปอร์ออกตามซอกใบ สีเขียวรูปไข่ขนาดเล็กพืชลอยน้ำขนาดเล็ก จำพวกเฟิน มักแตกสาขาแผ่คลุมผิวน้ำเป็นวงกว้าง ใบ ขนาดเล็ก 1 – 2 มม. ติดตามลำต้น ลักษณะเป็นแผ่นบางสองแผ่น แผ่นบนสีเขียว แผ่นล่างเป็นเยื่อบางสีชมพูอ่อน ซ้อนทับกันเรียงเป็นสองแถว ใบอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลแดง อับสปอร์ออกตามซอกใบ สีเขียวรูปไข่ขนาดเล็ก, ลักษณะลำต้น:เป็นเหง้าเกาะเลื้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. หรือมากกว่า ปกคลุมด้วยเกล็ด เกล็ด:รูปขอบขนานแกมสามเหลี่ยม ขนาดประมาณ 10x2.5 มม. มีสองสี ตรงกลางเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ ขอบเป็นสีน้ำตาลอ่อนและมีขนครุย ใบ:ใบเดี่ยว เกิดชิดกันและกระจุกตัวที่ปลายยอด ก้านใบ:ก้านใบสีฟางหรือสีเขียวอ่อน สั้นมากหรือยาวได้ถึง 15 ซม. แผ่นใบ:แผ่นใบรูปขอบขนาน ขนาดประมาณ 70?15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียวเป็นครีบต่อเนื่องลงไปที่ตอนบนของก้านใบ ขอบใบ:ขอบใบเกือบเรียบและเป็นคลื่น เส้นใบ:เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบหลักนูนขึ้นเด่นชัดด้านใต้ใบ เส้นใบเป็นช่องร่างแห เรียงไม่เป็นระเบียบ เนื้อใบ:เนื้อใบบางคล้ายเยื่อ กลุ่มอับสปอร์:กลุ่มอับสปอร์ กลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 มม. เกิดที่จุดตัดของเส้นใบ โดยกระจายเป็น 2-5 แถวระหว่างเส้นแขนงใบหลัก ไม่มีเยื่อคลุม
แหล่งที่พบ : มีถิ่นกำเนิดในแถบเขตร้อนของทวีปเอเชีย เป็นพืชลอยน้ำที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ชอบขึ้นในน้ำนิ่งหรือไหลช้า ๆ, พบตามป่าดิบเขาระดับตั้งแต่ 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไป มักเลื้อยเกาะต้นไม้หรือก้อนหินที่มีมอสขึ้นปกคลุม ศรีลังกา แถบเทือกเขาหิมาลัยเรื่อยมาจนถึงตอนใต้ของจีน ไต้หวัน เวียดนามเหนือ และหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ยังคง