Himantura bleekeri
กระเบนบัว

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : Freshwater Stingray, Zweepstaartpijlstaartrog, กระเบนบัว
ชื่อท้องถิ่น : ชื่อไทย: ปลากระเบนบัว, กระเบนน้ำจืด
รูปร่าง/ลักษณะ : ลักษณะ: รูปร่างคล้ายปลาในวงศ์ปลากระเบนธงทั่วไป แต่มีจงอยปากที่ยื่นแหลมกว่า พื้นลำตัวสีนวล กลางหลังมีเกล็ดเป็นตุ่มหยาบ ๆ ด้านล่างสีขาว หางยาวได้กว่า 80 ซ.ม. โคนหางมีเงี่ยงแหลมมีพิษ 1 หรือ 2 ชิ้น ที่เมื่อหักหรือหลุดไปแล้วสามารถงอกใหม่ได้ ไม่มีแผ่นหนังที่หาง ขนาด: ขนาดลำตัวกว้างโดยเฉลี่ย 40 ซ.ม., ลักษณะ: เป็นปลากระเบนที่อยู่ในน้ำจืดชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายปลาในวงศ์ปลากระเบนธงทั่วไปแต่มีจงอยปากที่ยื่นแหลมกว่า พื้นลำตัวสีนวล กลางหลังมีเกล็ดเป็นตุ่มหยาบ ๆ ด้านล่างสีขาว หางยาวได้กว่า 80 ซม. โคนหางมีเงี่ยงแหลมมีพิษ 1 หรือ 2 ชิ้นที่เมื่อหักหรือหลุดไปแล้วสามารถงอกใหม่ได้ ไม่มีแผ่นหนังที่หาง ขนาดลำตัวกว้างโดยเฉลี่ย 40 ซม. น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่หนักได้ถึง 50 ก.ก.หากินตามพื้นท้องน้ำ จะว่ายขึ้นมาหากินบริเวณผิวน้ำบ้างเป็นบางครั้ง ขนาด: ลำตัวกว้าง 20-50 ซม. พื้นผิว: สีนวล
แหล่งที่พบ : ถิ่นการกระจายในประเทศไทย: เป็นปลาที่พบน้อย โดยพบแต่เฉพาะบริเวณปากแม่น้ำในภาคใต้, ถิ่นอยู่อาศัย แหล่งกำเหนิด: หากินตามพื้นท้องน้ำ และบริเวณผิวน้ำบ้าง ถิ่นการกระจายในประเทศไทย: อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย การแพร่กระจาย: แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง ในท้องถิ่น, Indo-Pacific: from Pakistan to the Malay Peninsula., Estuarine