*** กรอกคำค้น อาทิ เช่น ปลาบึก หรือ มดแดง เป็นต้น
    ค้นหาโดยระบุเงื่อนไขในการค้นหา
หน้าแรก > ข้อมูลสิ่งมีชีวิต
Himantura bleekeri
กระเบนบัว

  แสดงรายงาน
 • Animalia
  • Chordata
   • Vertebrata
    • Chondrichthyes
     • Elasmobranchii
      • Euselachii
       • Myliobatiformes
        • Dasyatidae
         • Himantura
          • Himantura bleekeri
 • Bacteria
 • Chromista
 • Fungi
 • Monera
 • Plantae
 • Protozoa

สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : Zweepstaartpijlstaartrog, Freshwater Stingray, กระเบนบัว
ชื่อท้องถิ่น : ชื่อไทย: ปลากระเบนบัว, กระเบนน้ำจืด
รูปร่าง/ลักษณะ : ลักษณะ: รูปร่างคล้ายปลาในวงศ์ปลากระเบนธงทั่วไป แต่มีจงอยปากที่ยื่นแหลมกว่า พื้นลำตัวสีนวล กลางหลังมีเกล็ดเป็นตุ่มหยาบ ๆ ด้านล่างสีขาว หางยาวได้กว่า 80 ซ.ม. โคนหางมีเงี่ยงแหลมมีพิษ 1 หรือ 2 ชิ้น ที่เมื่อหักหรือหลุดไปแล้วสามารถงอกใหม่ได้ ไม่มีแผ่นหนังที่หาง ขนาด: ขนาดลำตัวกว้างโดยเฉลี่ย 40 ซ.ม., ลักษณะ: เป็นปลากระเบนที่อยู่ในน้ำจืดชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายปลาในวงศ์ปลากระเบนธงทั่วไปแต่มีจงอยปากที่ยื่นแหลมกว่า พื้นลำตัวสีนวล กลางหลังมีเกล็ดเป็นตุ่มหยาบ ๆ ด้านล่างสีขาว หางยาวได้กว่า 80 ซม. โคนหางมีเงี่ยงแหลมมีพิษ 1 หรือ 2 ชิ้นที่เมื่อหักหรือหลุดไปแล้วสามารถงอกใหม่ได้ ไม่มีแผ่นหนังที่หาง ขนาดลำตัวกว้างโดยเฉลี่ย 40 ซม. น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่หนักได้ถึง 50 ก.ก.หากินตามพื้นท้องน้ำ จะว่ายขึ้นมาหากินบริเวณผิวน้ำบ้างเป็นบางครั้ง ขนาด: ลำตัวกว้าง 20-50 ซม. พื้นผิว: สีนวล
แหล่งที่พบ : Indo-Pacific: from Pakistan to the Malay Peninsula., ถิ่นการกระจายในประเทศไทย: เป็นปลาที่พบน้อย โดยพบแต่เฉพาะบริเวณปากแม่น้ำในภาคใต้, ถิ่นอยู่อาศัย แหล่งกำเหนิด: หากินตามพื้นท้องน้ำ และบริเวณผิวน้ำบ้าง ถิ่นการกระจายในประเทศไทย: อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย การแพร่กระจาย: แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง ในท้องถิ่น, Estuarine


 
  ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในระบบ 79,226
  จำนวนสมาชิกทั้งหมด 5,494
  จำนวนข่าวสารในระบบ 879
  จำนวนองค์ความรู้ในระบบ 623
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บสะสม 177,561
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 Tel : (66) 2141 7800 Fax : (66) 2143 9202
           
   
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
  เกี่ยวกับเรา
  คำถามที่พบบ่อย
  นโยบาย
  ติดต่อเรา
  Thai Darwin’s Core++
  BEDO Link
ความรู้
  ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
  องค์ความรู้
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  วีดีทัศน์
ข่าวและกิจกรรม
  ข่าวทรัพยากรชีวภาพ
  กิจกรรมร่วมสนุก
สมาชิก
  ชุมชนนักปฏิบัติ
  ผู้เชี่ยวชาญ
  ผู้ประกอบการ
  ชุมชน
  สมัครสมาชิก
  เข้าสู่ระบบ
  ลืมรหัสผ่าน