Gymnopetalum integrifolium (Roxb.)
ขี้กาขาว,

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : ขี้กาขาว,
ชื่อท้องถิ่น : ขี้กาขาว, ดอกขี้กาขาว, ต้นขี้กาขาว, ใบขี้กาขาว, ผลขี้กาขาว, รากขี้กาขาว, ขี้กาแดง, ขี้กาน้อย, แตงโมป่า, มะกาดิน