Hedyotis biflora (L.) Lam.
ผักขวง,

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : ผักขวง,
ชื่อท้องถิ่น : หมากดิบน้ำค้าง, หมากดิบน้ำค้าง Maak dip nam khaang, ผักขวง Phak khuang, สะเดาดิน Sadao din (Bangkok), ดอกผักขวง, ต้นผักขวง, ใบผักขวง, ผลผักขวง, ผักขวง, รากผักขวง, สะเดาดิน