Barleria strigosa Willd.
สังกรณี,

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : น้อยหน่า, สังกรณี,
ชื่อท้องถิ่น : สังกรณี หญ้าหงอนไก่ หญ้าหัวนาค, สังกรณี, สังกรณี Sang korani (Central); กำแพงใหญ่ kam phaeng yai (Loei); ขี้ไฟนกคุ่ม Khi fai nok khum (Prachin Buri); เทิ่งดี Thoeng-de (Karen-Kanchanaburi); หญ้าหงอนไก่ Ya ngon kai, หญ้าหัวนาค ya hua nak (Northern); กวางหีแฉะ Kwang hi chae (Sukhothai), สังกรณี ขี้ไพนกคุ่ม (ปราจีนบุรี);จุกโรหินี (ชลบุรี);หญ้าหงอนไก่;หญ้าหัวนาค (ภาคเหนือ), ดอกสังกรณี, ต้นสังกรณี, ใบสังกรณี, ผลสังกรณี, รากสังกรณี, กำแพงใหญ่, ขี้ไฟนกคุ่ม, เทิ่งดี, หญ้าหงอนไก่, หญ้าหัวนาค
รูปร่าง/ลักษณะ : ลักษณะ: สังกรณีเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 30-100 ซม. ต้นตั้งตรง ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ท้องใบสีจางกว่าด้านบน รูปไข่แกมขอบขนาน  ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบ ดอกย่อยจำนวนมาก ไม่มีก้านดอก  กลีบดอกสีม่วง ผล แบน แห้ง แตก  การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ชำกิ่ง, ลำต้น: เป็นพรรณไม้พุ่ม ที่ลำต้นไม่มีหนามแตกกิ่งก้านสาขารอบๆ ต้นมากมาย ตามกิ่งก้านจะมีขนสีน้ำตาลปกคลุมอยู่ ลำต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ใบ: เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเรียงกันเป็นคู่ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปรีแต่ก็ค่อนข้างจะยาว ปลายใบแหลมและมีติ่งส่วนโคนใบนั้นก็จะแหลมและค่อยๆ เรียวแหลมจนถึงก้านใบ ขอบใบมีหนาม พื้นใบเป็นสีเขียว ด้านล่างของใบมีขนยาว ตามเส้นใบ ส่วนด้านบนมีบ้างประปราย ดอก: ออกเป็นช่ออยู่ตามง่ามใบ ซึ่งจะมีใบประดับห่อหุ้มอยู่ 4 กลีดต่อหนึ่งดอก กลีบใหญ่ 2 เล็ก 2 ส่วนดอกนั้นมีสีฟ้ามีอยู่ 5 กลีบ โคนดอกเป็นหลอดยาว 1-1.5 นิ้ว ตรงปลายอดแยกออกเป็น 5 กลีบยาว 0.5 นิ้ว กลางดอกมีเกสร 4 อันยา 0.8 นิ้ว ผล: เป็นฝักเกลี้ยง ภายในผลจะมีเมล็ดผลละ 4 เมล็ด
แหล่งที่พบ : สังกรณีกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาคในไทย พบตามป่าดิบชื้นทั่วไป   ตามป่าเต็งรังและป่าไผ่    ต่างประเทศพบที่ จีน พม่า อินโดจีน และมาเลเซีย