*** กรอกคำค้น อาทิ เช่น ปลาบึก หรือ มดแดง เป็นต้น
    ค้นหาโดยระบุเงื่อนไขในการค้นหา
หน้าแรก > ข้อมูลสิ่งมีชีวิต
Barleria lupulina Lindl.
เสลดพังพอน,

  แสดงรายงาน
 • Animalia
 • Bacteria
 • Chromista
 • Fungi
 • Monera
 • Plantae
  • Tracheobionta
   • Magnoliophyta
    • Magnoliopsida
     • Asteridae
      • Scrophulariales
       • Acanthaceae
        • Barleria
         • Barleria lupulina
 • Protozoa

สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : เสลดพังพอนตัวผู้ (Hop Headed Barleria), เสลดพังพอนตัวผู้(Hop Headed Barleria), Porcupine flower, Hophead Barleria, Philippine violet, Hophead, เสลดพังพอน, , เสลดพังพอนตัวผู้, ไพล
ชื่อท้องถิ่น : เสลดพังพอนตัวผู้ (ทั่วไป) ซองระอา พิมเสนต้น (ภาคกลาง) ทองระอา ช้องระอา ลิ้นงูเห่า เสลดพังพอนตัวผู้ (กรุงเทพฯ) คันชั่ง (ตาก) อังกาบ อังกาบเมือง (ไทย) ก้านชั่ง (พายัพ), เช็กเชเกี่ยม พิมเสนต้น เสลดพังพอนตัวผู้, เช็กเชเกี่ยม, เช็กเชเกี่ยม Chek-che-kiam (Chinese); พิมเสนต้น Phimsen ton, เสลดพังพอน Salet phang phon, เสลดพังพอนตัวผู้ Salet phang phon tua phu (Central), ดอกเสลดพังพอน, ต้นเสลดพังพอน, ใบเสลดพังพอน, ผลเสลดพังพอน, รากเสลดพังพอน, เสลดพังพอน, ชองระอา, พิมเสนต้น, เสลดพังพอนตัวผู้, เสลดพังพอน พิมเสนต้น เสลดพังพอนตัวผู้, เสลดพังพอน เช็กเชเกี่ยม (จีน);พิมเสนต้น;เสลดพังพอนตัวผู้ (ภาคกลาง)
รูปร่าง/ลักษณะ : ไม้พุ่มสูงประมาณ 1 ม. มีหนามแหลมยาว ข้อละ 2 คู่ ถึง 3 คู่กิ่งก้าน ก้านใบสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม เส้นกลางใบแดง ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 8 ซม. มีใบประดับสีน้ำตาลแดง ค่อนข้างกลม กลีบดอกสีส้ม ผลเป็นฝักรูปไข่, ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1.5 เมตร แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปแถบแกมขอบขนาน กว้าง 0.9-1.4 ซม. ยาว 3-9.5 ซม. ปลายใบมนเป็นติ่งหนามสั้น โคนใบรูปลิ่ม ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบยาวได้ถึง 6 มม. ซอกใบมีหนามแหลม ดอกช่อเชิงลดออกที่ปลายกิ่งยาวได้ถึง 9 ซม. ใบประดับรูปไข่กว้าง กว้างได้ถึง 1.2 ซม. ยาวได้ถึง 1.8 ซม. ปลายเป็นติ่งหนามสั้น มีขนครุยสั้นที่ด้านหลังของต่อมที่กาบหุ้มผล ใบประดับย่อยรูปใบหอก ปลายเป็นติ่งหนาม กลีบเลื้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่กว้าง ขนาดไม่เท่ากัน กว้าง 1-4 มม. ยาว 6-9 มม. ปลายเป็นรยางค์แข็งสั้น กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวได้ถึง 3 ซม. ปลายผายออกเป็น 2 ปาก สีเหลือง ผลแห้งแตกได้รูปกระสวย, ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1.5 เมตร แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปแถบแกมขอบขนาน กว้าง 0.9-1.4 เซนติเมตร ยาว 3-9.5 เซนติเมตร ปลายใบมนเป็นติ่งหนามสั้น โคนใบรูปลิ่ม ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบยาวได้ถึง 6 มิลลิเมตร ซอกใบมีหนามแหลม ดอกช่อเชิงลดออกที่ปลายกิ่งยาวได้ถึง 9 เซนติเมตร ใบประดับรูปไข่กว้าง กว้างได้ถึง 1.2 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 1.8 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่งหนามสั้น มีขนครุยสั้นที่ด้านหลังของต่อมที่กาบหุ้มผล ใบประดับย่อยรูปใบหอก ปลายเป็นติ่งหนาม กลีบเลื้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่กว้าง ขนาดไม่เท่ากัน กว้าง 1-4 มิลลิเมตร ยาว 6-9 มิลลิเมตร ปลายเป็นรยางค์แข็งสั้น กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวได้ถึง 3 เซนติเมตร ปลายผายออกเป็น 2 ปาก สีเหลือง ผลแห้งแตกได้รูปกระสวย, ลักษณะ: เสลดพังพอนเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก  แตกกิ่งมาก  ต้น สีน้ำตาลแดง  มีหนามแหลมสีแดงตามข้อ ใบ เดี่ยว  ออกตรงข้าม  รูปแคบยาว  ปลายใบแหลม เส้นกลางใบสีแดง   ดอกช่อ  ออกตามปลายกิ่ง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด  ปลายแยกเป็น 2 ปาก  สีเหลืองส้ม  ฝัก แห้ง แตก  การขยายพันธุ์: ปักชำ, ลำต้น: ไม้พุ่มสูงประมาณ 1 เมตร มีหนามสีน้ำตาล 2 คู่ ตามข้อและโคนใบกิ่ก้านมีสีน้ำตาลแดง ใบ: เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ๆ รูปใบยาว กว้าง 1-1.8 เซนติเมตร ยาว 6-12 เซนติเมตร โคนและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบสั้น ก้านใบและเส้นกลางใบมีสีแดง ดอก: ออกเป็สนช่อ ที่ปลายยอด ช่อดอกยาวประมาณ 8 เซนติเมตร ดอกอ่อนจะถูกห่อหุ้มด้วยใบประดับจนมิดชิด เมื่อดอกบานจะโผล่เลยใบประดับออกมาครึ่งหนึ่ง ใบประดับรูปกลมรี สีเขียวและตอนปลายมีสีน้ำตาลอมแดง กลีบเลี้ยงสีเขียวมี 5 กลีบ กลีบดอกสีเหลือง ตอนดคนเชื่อมกันติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ตอนปลายแยกเป็น 5 กลีบ ไม่เท่ากัน กลีบดอกบน 4 กลีบมีขนาดใหญ่ กลีบล่างเล็ก เกสรตัวผู้โผล่ยาวพ้นกลีบดอก ผล: เป็นฝักดค้งกว้าง ปลายแหลม ยาว 0.8-2 เซนติเมตร
แหล่งที่พบ : ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.บางกะสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, แหล่งกำเนิด: Native เขตอาศัย: พืชชายน้ำ, พืชโผล่เหนือน้ำ แหล่งอาศัย: Freshwaterการแพร่กระจาย: ภาคกลาง ภาคตะวันออก


 
  ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในระบบ 76,519
  จำนวนสมาชิกทั้งหมด 5,259
  จำนวนข่าวสารในระบบ 879
  จำนวนองค์ความรู้ในระบบ 593
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บสะสม 177,561
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 Tel : (66) 2141 7800 Fax : (66) 2143 9202
           
   
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
  เกี่ยวกับเรา
  คำถามที่พบบ่อย
  นโยบาย
  ติดต่อเรา
  Thai Darwin’s Core++
  BEDO Link
ความรู้
  ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
  องค์ความรู้
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  วีดีทัศน์
ข่าวและกิจกรรม
  ข่าวทรัพยากรชีวภาพ
  กิจกรรมร่วมสนุก
สมาชิก
  ชุมชนนักปฏิบัติ
  ผู้เชี่ยวชาญ
  ผู้ประกอบการ
  ชุมชน
  สมัครสมาชิก
  เข้าสู่ระบบ
  ลืมรหัสผ่าน