*** กรอกคำค้น อาทิ เช่น ปลาบึก หรือ มดแดง เป็นต้น
    ค้นหาโดยระบุเงื่อนไขในการค้นหา
หน้าแรก > ข้อมูลสิ่งมีชีวิต
Barleria lupulina Lindl.
เสลดพังพอน,

  แสดงรายงาน
 • Animalia
 • Bacteria
 • Chromista
 • Fungi
 • Monera
 • Plantae
  • Tracheobionta
   • Magnoliophyta
    • Magnoliopsida
     • Asteridae
      • Scrophulariales
       • Acanthaceae
        • Barleria
         • Barleria lupulina
 • Protozoa

สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : เสลดพังพอนตัวผู้ (Hop Headed Barleria), เสลดพังพอนตัวผู้(Hop Headed Barleria), Porcupine flower, Hophead Barleria, Philippine violet, Hophead, เสลดพังพอนตัวผู้, เสลดพังพอน, , ไพล
ชื่อท้องถิ่น : เสลดพังพอนตัวผู้ (ทั่วไป) ซองระอา พิมเสนต้น (ภาคกลาง) ทองระอา ช้องระอา ลิ้นงูเห่า เสลดพังพอนตัวผู้ (กรุงเทพฯ) คันชั่ง (ตาก) อังกาบ อังกาบเมือง (ไทย) ก้านชั่ง (พายัพ), เช็กเชเกี่ยม พิมเสนต้น เสลดพังพอนตัวผู้, เช็กเชเกี่ยม, พิมเสนต้น, เสลดพังพอนตัวผู้, เสลดพังพอน พิมเสนต้น เสลดพังพอนตัวผู้, ดอกเสลดพังพอน, ต้นเสลดพังพอน, ใบเสลดพังพอน, ผลเสลดพังพอน, รากเสลดพังพอน, เสลดพังพอน, ชองระอา, เช็กเชเกี่ยม Chek-che-kiam (Chinese); พิมเสนต้น Phimsen ton, เสลดพังพอน Salet phang phon, เสลดพังพอนตัวผู้ Salet phang phon tua phu (Central), เสลดพังพอน เช็กเชเกี่ยม (จีน);พิมเสนต้น;เสลดพังพอนตัวผู้ (ภาคกลาง)
รูปร่าง/ลักษณะ : ไม้พุ่มสูงประมาณ 1 ม. มีหนามแหลมยาว ข้อละ 2 คู่ ถึง 3 คู่กิ่งก้าน ก้านใบสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม เส้นกลางใบแดง ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 8 ซม. มีใบประดับสีน้ำตาลแดง ค่อนข้างกลม กลีบดอกสีส้ม ผลเป็นฝักรูปไข่, ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1.5 เมตร แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปแถบแกมขอบขนาน กว้าง 0.9-1.4 ซม. ยาว 3-9.5 ซม. ปลายใบมนเป็นติ่งหนามสั้น โคนใบรูปลิ่ม ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบยาวได้ถึง 6 มม. ซอกใบมีหนามแหลม ดอกช่อเชิงลดออกที่ปลายกิ่งยาวได้ถึง 9 ซม. ใบประดับรูปไข่กว้าง กว้างได้ถึง 1.2 ซม. ยาวได้ถึง 1.8 ซม. ปลายเป็นติ่งหนามสั้น มีขนครุยสั้นที่ด้านหลังของต่อมที่กาบหุ้มผล ใบประดับย่อยรูปใบหอก ปลายเป็นติ่งหนาม กลีบเลื้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่กว้าง ขนาดไม่เท่ากัน กว้าง 1-4 มม. ยาว 6-9 มม. ปลายเป็นรยางค์แข็งสั้น กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวได้ถึง 3 ซม. ปลายผายออกเป็น 2 ปาก สีเหลือง ผลแห้งแตกได้รูปกระสวย, ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1.5 เมตร แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปแถบแกมขอบขนาน กว้าง 0.9-1.4 เซนติเมตร ยาว 3-9.5 เซนติเมตร ปลายใบมนเป็นติ่งหนามสั้น โคนใบรูปลิ่ม ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบยาวได้ถึง 6 มิลลิเมตร ซอกใบมีหนามแหลม ดอกช่อเชิงลดออกที่ปลายกิ่งยาวได้ถึง 9 เซนติเมตร ใบประดับรูปไข่กว้าง กว้างได้ถึง 1.2 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 1.8 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่งหนามสั้น มีขนครุยสั้นที่ด้านหลังของต่อมที่กาบหุ้มผล ใบประดับย่อยรูปใบหอก ปลายเป็นติ่งหนาม กลีบเลื้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่กว้าง ขนาดไม่เท่ากัน กว้าง 1-4 มิลลิเมตร ยาว 6-9 มิลลิเมตร ปลายเป็นรยางค์แข็งสั้น กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวได้ถึง 3 เซนติเมตร ปลายผายออกเป็น 2 ปาก สีเหลือง ผลแห้งแตกได้รูปกระสวย, ลักษณะ: เสลดพังพอนเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก  แตกกิ่งมาก  ต้น สีน้ำตาลแดง  มีหนามแหลมสีแดงตามข้อ ใบ เดี่ยว  ออกตรงข้าม  รูปแคบยาว  ปลายใบแหลม เส้นกลางใบสีแดง   ดอกช่อ  ออกตามปลายกิ่ง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด  ปลายแยกเป็น 2 ปาก  สีเหลืองส้ม  ฝัก แห้ง แตก  การขยายพันธุ์: ปักชำ, ลำต้น: ไม้พุ่มสูงประมาณ 1 เมตร มีหนามสีน้ำตาล 2 คู่ ตามข้อและโคนใบกิ่ก้านมีสีน้ำตาลแดง ใบ: เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ๆ รูปใบยาว กว้าง 1-1.8 เซนติเมตร ยาว 6-12 เซนติเมตร โคนและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบสั้น ก้านใบและเส้นกลางใบมีสีแดง ดอก: ออกเป็สนช่อ ที่ปลายยอด ช่อดอกยาวประมาณ 8 เซนติเมตร ดอกอ่อนจะถูกห่อหุ้มด้วยใบประดับจนมิดชิด เมื่อดอกบานจะโผล่เลยใบประดับออกมาครึ่งหนึ่ง ใบประดับรูปกลมรี สีเขียวและตอนปลายมีสีน้ำตาลอมแดง กลีบเลี้ยงสีเขียวมี 5 กลีบ กลีบดอกสีเหลือง ตอนดคนเชื่อมกันติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ตอนปลายแยกเป็น 5 กลีบ ไม่เท่ากัน กลีบดอกบน 4 กลีบมีขนาดใหญ่ กลีบล่างเล็ก เกสรตัวผู้โผล่ยาวพ้นกลีบดอก ผล: เป็นฝักดค้งกว้าง ปลายแหลม ยาว 0.8-2 เซนติเมตร
แหล่งที่พบ : ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.บางกะสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, แหล่งกำเนิด: Native เขตอาศัย: พืชชายน้ำ, พืชโผล่เหนือน้ำ แหล่งอาศัย: Freshwaterการแพร่กระจาย: ภาคกลาง ภาคตะวันออก, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


 
  ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในระบบ 79,226
  จำนวนสมาชิกทั้งหมด 5,501
  จำนวนข่าวสารในระบบ 879
  จำนวนองค์ความรู้ในระบบ 623
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บสะสม 177,561
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 Tel : (66) 2141 7800 Fax : (66) 2143 9202
           
   
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
  เกี่ยวกับเรา
  คำถามที่พบบ่อย
  นโยบาย
  ติดต่อเรา
  Thai Darwin’s Core++
  BEDO Link
ความรู้
  ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
  องค์ความรู้
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  วีดีทัศน์
ข่าวและกิจกรรม
  ข่าวทรัพยากรชีวภาพ
  กิจกรรมร่วมสนุก
สมาชิก
  ชุมชนนักปฏิบัติ
  ผู้เชี่ยวชาญ
  ผู้ประกอบการ
  ชุมชน
  สมัครสมาชิก
  เข้าสู่ระบบ
  ลืมรหัสผ่าน