Cephalotaxus griffithii Hook.f.
พญามะขามป้อมดง

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : พญามะขามป้อมดง
ชื่อท้องถิ่น : พญามะขามป้อม มะขามป้อมดง เส่วาลา
รูปร่าง/ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ กิ่งอ่อนมีรอยแผลระบายอากาศสีขาวประปรายทั่วไป ใบ รูปขอบขนานแคบ กว้าง 0.2-0.4 ซม. ยาว 2-5 ซม. โคนมนป้าน ปลายเรียวแหลม หลังใบเป็นมัน ด้านล่างมีสีซีด ดอก แยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อตามง่ามใบ แต่ละช่อจะมีกาบหุ้มเรียงซ้อนกันจนเป็นก้อน ขนาด 0.5 ซม. ดอกเพศเมียออกเป็นดอกเดี่ยวตามง่ามใบ ผล รูปกลมรี กว้าง 1-1.3 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. ปลายหยักเป็นติ่งแหลม
แหล่งที่พบ : จากอินเดียถึงคาบสมุทรอินโดจีน พบขึ้นตามป่าดิบเขา ที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1000-1800 เมตร