Manglietia garrettii Cralb
มณฑาป่า

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : มณฑาป่า
ชื่อท้องถิ่น : มณฑาดอย
รูปร่าง/ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 10-20 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยวหนาคล้ายแผ่นหนัง รูปรี แกมขอบขนาน กว้าง 8-12 ซม. ยาว 18-30 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม เส้นใบ 15-25 คู่ ก้านใบยาว 3-5 ซม. มีขนสีน้ำตาลแน่น โคนก้านบวมพอง ดอก สีชมพูแดงแกมม่วง เมื่อตูมรูปทรงป้อม ยาว 6-6.5 ซม. กว้าง 2.2-2.5 ซม. ก้านดอกยาว 2.5-3 ซม. กลีบดอกรูปกระทง หนา อวบน้ำ กลีบนอกสุด กว้าง 3 ซม. ยาว 6-6.5 ซม. เกสรผู้ ยาว 1.0-1.5 ซม. ผล เป็นผลกลุ่ม รูปไข่ป้อม กว้าง 3.5-4 ซม. ยาว 4-5 ซม. มีผลย่อยจำนวนมาก เมื่อแก่จะแยกกัน ส่วนบนจะมีจงอยสั้น
แหล่งที่พบ : เป็นไม้เฉพาะถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบขึ้นกระจายในป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1000-1800 ม. ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย