Pachyteria dimidiata Westwood 1848
Mimusop stem borer

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : Mimusop stem borer
ชื่อท้องถิ่น : ชื่อไทย: ด้วงหนวดยาวพิกุล
รูปร่าง/ลักษณะ : ลักษณะ: ตัวหนอนหัวโต ตัวเต็มวัยเป็นด้วงหนวดยาว ขนาด: ตัวเต็มวัยวัดจากหัวถึงปลายลำตัวยาวประมาณ 3-3.5 ซม. สี: ตัวหนอนลำตัวสีค่อนข้างเหลือง ตัวเต็มวัยลำตัวสีดำเป็นมัน พื้นผิว: ตัวเต็มวัยที่ส่วนปีกขณะหุบปีกจะเห็นแถบสีเหลืองกว้าง 0.6-0.7 ซม. พาดขวางขอบด้านล่างของแถบสีเหลืองเป็นเส้นตรง ส่วนขอบด้านบนโค้งขึ้นเล็กน้อยใกล้รอยจรดของปีกซ้ายและขวา หนวดมี 2 สีคือครึ่งที่อยู่ติดส่วนหัวสีดำ ครึ่งปลายสีเหลือง จึงเห็นด้วงชนิดนี้เป็นสีเหลืองสลับดำ อุปนิสัย: ตัวหนอนเจาะไชในกิ่งไม้อย่างไม่เป็นระเบียบ ทำให้เนื้อไม้พรุนไปหมด ส่วนใหญ่ตัวหนอนจะเจาะกิ่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3 ซม.ขึ้นไป การเจาะทำลายของตัวหนอนมักเริ่มในฤดูฝน อาหาร: พืชอาหารได้แก่ สกุลมะม่วงป่า ข่อย ราชาวดี ฤดูผสมพันธุ์: วงจรชีวิตมีการคาบเกี่ยวกันระบุแน่นอนไม่ได้ แต่ มักพบตัวด้วงออกจากลำต้นพืชอาหารในฤดูฝนเพื่อออกมาวางไข่ การให้ลูก: หลังการผสมพันธุ์ตัวเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆตามเปลือกของต้นพิกุล ไข่จะฟักภายใน 7-10 วัน ตัวหนอนจะเจาะเข้าไปในเปลือกแล้วอาศัยอยู่ระยะหนึ่งจนกรามแข็งแรงมากพอจึงเจาะเข้าสู่ลำต้น กัดกินเนื้อไม้เป็นอาหารและอาศัยอยู่ในลำต้นประมาณ 20 วันจึงออกเป็นตัวเต็มวัย
แหล่งที่พบ : ถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งกำเนิด: ต้นไม้ที่ไม่ขาดแคลนน้ำ ลำต้นมีความชุ่มชื้นเกือบตลอดปีเหมาะแก่การวางไข่ของตัวด้วง และการอยู่อาศัยของตัวหนอนได้นานกว่าพื้นที่ที่ปลูกในป่าที่ขาดการดูแล หรือปลูกในที่แห้งแล้งที่มีช่วงการเจริญเฉพาะในฤดูฝน