Phellinus rimosus (Berk.) Pil?t
กระถินพิมาน เห็ดเกือกม้า เห็นตีนหมี

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : กระถินพิมาน เห็ดเกือกม้า เห็นตีนหมี
รูปร่าง/ลักษณะ : Pore Colour: สีน้ำตาลแดง หรือน้ำตาลอมเหลือง , Pore Size: ความยาวของรูเพิ่มในอัตรา 2-5 มม.ต่อปี, Pore Appearance: ซ้อนกันเป็นชั้นๆ ผนังเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน , Tube Size: 3-6 รูต่อมม. , Tube Appearance: กลม และหนา , Cap Colour: น้ำตาลแก่ สีเทาปนน้ำตาล (แก่), Cap Size: กว้าง 3-20 ซม. ยาว 5-30 ซม. หนา 1.5-15 ซม., Cap Apperance: เจริญเติบโตข้างเดียวเป็นรูปครึ่งวงกลม ด้านล่างเป็นดอกใหญ่ที่ใหญ่กว่าดอกเก่าเกิดซ้อนเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน การเจริญติดต่อกันหลายปีทำให้ดอกมีขนาดใหญ่ และหนาขึ้น ขรุขระแตกแยกเป็นเกล็กหนาใหญ่และแข็ง บางส่วนอาจหลุดหายไป , Flash: กระด้างคล้านเนื้อไม้, Spore Size: 4.5-6 x 5.4-7, Spore Appearance: รูปรีหรือค่อนข้างกลม ผิวเรยบ ผนังหนา, Spore Colour: น้ำตาลแดง, Habitat: ขึ้นตามต้นไม้วงศ์ Leguminosae และ Dipterocarpaceae และขอนไม้เกิดการผุสีขาว
แหล่งที่พบ : ทั่วทุกภาคของประเทศไทย