Cassia garrettiana Craib
แสมสาร

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : แสมสาร
ชื่อท้องถิ่น : ขี้เหล็กคันชั่ง ขี้เหล็กแพะ ขี้เหล็กป่า ขี้เหล็กโคก กะบัด การะปัด ขี้เหล็กสาร ไงซาน, แสมสาร, ขี้เหล็กคันชั่ง, ขี้เหล็กป่า, ขี้เหล็กแพะ, ขี้เหล็กโคก, ขี้เหล็กสาร, กะบิด, กะบัด, การบัด, ไงซาน
รูปร่าง/ลักษณะ : ไม้ต้นสูงถึง 10 ม. ใบเป็นประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปหอกถึงรูปไข่กว้าง โคนใบกลม ปลายใบแหลมเป็นติ่ง กว้าง 2-5 ซม. ยาว 5-9 ซม. ก้านใบย่อยยาว 4-6 มม. ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อดอกยาว 9-20 ซม. ก้านดอกยาว 1-3 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 15-18 ซม. โคนกลีบเรียวเป็นก้านเกสรผู้สีน้ำตาล มี 10 อัน 2 อันขนาดใหญ่ 5 อันขนาดเล็ก และอีก 3 อันลดรูป ผลเป็นฝักแบน ผิวเรียบ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 15-22 ซม. มักจะบิด เมล็ดมีประมาณ 20 เมล็ด
แหล่งที่พบ : ขึ้นกระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบบริเวณป่าผลัดใบที่ระดับความสูงไม่เกิน 500 ม. ออกดอกและติดฝักช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม