Coccinia grandis Voigt
ตำลึง

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : ตำลึง, IVY GOURD
ชื่อท้องถิ่น : แคเต๊าะ ผักแคบ, ดอกผักตำลึง, ต้นผักตำลึง, ใบผักตำลึง, ผลผักตำลึง, ผักตำลึง, เมล็ดตำลึง, รากผักตำลึง, แคเด๊าะ, ผักแคบ, ตำลึง
รูปร่าง/ลักษณะ : ไม้เลื้อย มีมือเกาะ ใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบแผ่เว้าเป็น 5 แฉก ขนาดกว้าง 5-8 ซม. ขอบใบมีต่อมคายน้ำ โคนใบเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลมมน ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 3-6 ซม. ดอกสีขาว เป็นดอกเดี่ยว แยกเพศ อยู่ต่างต้น ดอกเพศผู้ขนาด 4-6 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ เกสรผู้ 3 อัน อับเรณูขนาดใหญ่รูปขอบขนาน สีเหลืองเป็นก้อนอยู่ในคอดอก ดอกเพศเมีย กลีบดอกเหมือนดอกเพศผู้ ยอดเกสรแยกเป็น 3-5 แฉก ผลเป็นผลสด รูปขอบขนานหรือรูปป้อม กว้างประมาณ 2.5 ซม. ยาวประมาณ 5 ซม. ผลแก่สีแดงส้ม เมล็ดแบนรี มีจำนวนมาก ขนาด 2-3 มม.
แหล่งที่พบ : พบขึ้นกระจายทั่วไปในเอเชียเขตร้อน ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลต่ำกว่า 1,000 ม. ออกดอกระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม