Lycopodium clavatum Linn.
สามร้อยยอด

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : สามร้อยยอด
ชื่อท้องถิ่น : กูดขน
รูปร่าง/ลักษณะ : พืชไร้ดอกขนาดเล็ก ไม่มีเนื้อไม้ ลำต้นทอดเลื้อยสีเขียวอ่อนอมเหลือง ขนาดผ่าศูนย์กลาง 3-4 มม. แตกสาขาแบบหนึ่งแตกสอง ใบมีขนาดเล็กแคบ กว้าง 1 มม. ยาว 4-6 มม. เรียงเวียนรอบต้นค่อนข้างแน่น ขอบใบเรียบ เส้นใบไม่เด่นชัด เนื้อใบคล้ายแผ่นหนัง ไม่มีก้านใบ อวัยวะสืบพันธ์เป็นโคนรูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 มม. ยาว 3-5 ซม. มีก้านชูขึ้นจากลำต้น ยาว 7-15 ซม. สปอร์โรฟิลด์รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายแหลม เรียงซ้อนกันแน่น
แหล่งที่พบ : พบกระจายพันธุ์ทั่วโลก ในประเทศไทยพบบริเวณพื้นที่เปิดและชื้น บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้