Uvaria rufa Bl.
พีพวนน้อย

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : พีพวนน้อย
ชื่อท้องถิ่น : ติงตัง ตีนตั่งเครือ นมแมวป่า นมวัว บุหงาใหญ่ พีพวน สีม่วน, นมควาย นมแมว หำลิง บุหงาใหญ่
รูปร่าง/ลักษณะ : ไม้เถา เกาะเลื้อยด้วนส่วนของใบที่เปลี่ยนเป็นมือพันกิ่งก้านและยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมหนาแน่น ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 5-15 ซม. โคนใบมน ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบด้านบนมีขนสาก ด้านล่างมีขนนุ่ม ก้านใบยาว 2.5-5 ซม. ดอกสีแดงสดถึงสีแดงเข้ม ออกเป็นช่อ 1-4 ดอก ตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ มีขนปกคลุม กลีบดอก 6 กลีบ รูปไข่ปลายมน มีขนปรายทั้งสองด้าน ดอกบานขนาด 1.5-2.5 ซม. เกสรผู้จำนวนมาก วงนอกมักเป็นหมัน รังไข่มี 10 อัน หรือจำนวนมาก ผลรูปรีแกมรูปไข่ ปกคลุมด้วยขนหนาแน่น ขนาดยาว 2-3 ซม. แต่ละช่อมี 4-20 ผล ก้านผลยาว 1-4 ซม. เมล็ด 10-20 เมล็ด, ลักษณะ: นมควายเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย  สูงได้ถึง  5 เมตร   กิ่งอ่อนมีขนละเอียด สีน้ำตาลแดง  ใบ เรียงเวียนสลับ ใบเดี่ยว รูปวงรี หรือรูปไข่ ผิวใบมีขนสีน้ำตาลแดงทั้ง 2 ด้าน กว้างประมาณ 3 ซม. ยาวประมาณ 7 ซม. ดอกช่อ ออกเป็นกระจุก 2-3 ดอก ที่กิ่งก้าน กลีบดอกสีแดงเข้ม กลิ่นหอม  ผล เป็นผลกลุ่ม  รูปไข่หรือไข่กลับ เมื่อสุกสีแดงสด การขยายพันธุ์:   เพาะเมล็ด
แหล่งที่พบ : พบขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทยจนถึงอินโดนีเซีย ตามป่าดงดิบที่ใกล้ระดับน้ำทะเลจนถึง 800 ม. ออกดอกตลอดปี