Diospyros rhodocalyx Kurz.
ตะโก

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : ตะโก
ชื่อท้องถิ่น : ตะโกนา, โก, นมงัว, มะโก, มะถ่าน, ไฟผี, พระยาช้างดำ
รูปร่าง/ลักษณะ : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นไม้เนื้อแข็งและเหนียว เปลือกของลำต้นมีสีดำแตกเป็นสะเก็ดหนาๆ ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับ หรือรูปรีสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด โคนใบกลมมน ขอบใบเรียบ ใบดกและหนาทึบ ดอก เป็นดอกแยกเพศ โดยดอกเพศผู้เป็นช่อแบบช่อกระจุก กลีบดอกขนาดเล็กรูปคนโท ส่วนดอกเพศเมีย เป็นดอกเดี่ยวออกที่ง่ามใบ กลีบดอกมีขนาดใหญ่ ก้านเกสรเพศเมียหนาแน่น มีขนคล้ายไหม ผล มีทรงกลม ผลอ่อนมีขนสีน้ำตาล ผลแก่ผิวเกลี้ยง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด