Justicia Gangetica
อ่อมแซบ (Indian Asystasia.)

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : อ่อมแซบ (Indian Asystasia.), อ่อมแซบ(Indian Asystasia.)
ชื่อท้องถิ่น : อ่อมแซบ เบญจรงค์ 5 สี ตำลึงหวาน บุษบาริมทาง
รูปร่าง/ลักษณะ : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ที่มีดอกสีขาว
แหล่งที่พบ : ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.บางกะสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ