Entada rheedii Spreng.
สะบ้า

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : สะบ้า, St. Thomas? bean.
ชื่อท้องถิ่น : มะนิม หมากงิม สะบ้ามอญ สะบ้าช้าง มะบ้า มะบ้าหลวง, สะบ้า, สะบ้า Saba, มะบ้า Maba (General); ม๊อกแกมื่อ Mok-kae-mue (Lawa-Chiang Mai); มะนิม Ma-nim, หงากงิม Mak-ngim (Shan-Chiang Mai); €ำต้น Kham ton, มะบ้าหลวง Maba luang (Northern); สะบ้ามอญ Saba mon (Central); หมากหนิม Mak-nim (Shan-Mae Hogn Son), สะบ้า บ้า (ใต้);มะนิม;มะบ้าหลวง (เหนือ);ย่านบ้า (พัทลุง);สะบ้ามอญ;สะบ้าหนัง;สะบ้าใหญ่
รูปร่าง/ลักษณะ : ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก สองชั้น ใบย่อยรูปไข่กลับ กว้าง 1.3-3.5 ซม. ยาว 2.5-7 ซม. ปลายใบ แหลมถึงทู่เล็กน้อยและมักมีติ่งแหลม ดอก สีขาวแล้วเปลี่ยน เป็นสีเหลือง ออกเป็นช่อแกนยาว 13-25 ซม. ดอกย่อยขนาดเล็ก จำนวนมาก กลีบรองดอกรูปถ้วยปากกว้าง กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีแคบ ถึงรูปหอก รังไข่เกลี้ยง ผล เป็นฝัก รูปขอบขนานตรง หรือโค้ง กว้าง 7-15 ซม. ยาวได้ถึง 2 เมตร เปลือกผลแข็งเป็นเนื้อไม้ แต่ละข้อมี 1 เมล็ด เมื่อแก่ข้อจะหักเป็นท่อนๆ เมล็ดสีน้ำตาล รูปกึ่งกลม แบน แข็ง ผิวมันเรียบ กว้าง 3.5-4 ซม., ลำต้น: เป็นไม้เถาขนาดใหญ่ เถาแบนบิดไปมา คล้ายเถากระไดลิง ดอก: สีขาวเหลือง เป็นช่อกลมยาว ผล: เป็นฝักแบน กว้างราว 2 นิ้ว สีแดงเข้มออกน้ำตาล เนื้อในสีขาวนวลแข็งมาก
แหล่งที่พบ : พบในเขตร้อนของทวีป แอฟริกา ทวีปเอเชียและอินโดเนเซีย ประเทศไทยพบทุกภาค ขึ้นพันไม้อื่นริมลำธารบริเวณป่าดงดิบหรือป่าผลัดใบ ที่ระดับ ความสูงได้ ถึง 900 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม