ขณะที่ปัญหาการแพร่ระบาดของ “แมลงดำหนาม” ในแหล่งปลูกมะพร้าวของไทยกำลังเบาบางลง ชาวสวนมะพร้าวกลับต้องผจญและต่อสู้กับศัตรูพืชชนิดใหม่ คือ “หนอนหัวดำ” ซึ่ง  สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงมากกว่าแมลงดำหนาม ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำเข้าทำลายจะยืนต้นแห้งตาย นับเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องควบคุมและกำจัดอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง...และลุกลามไปสู่พืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ทั้งกล้วย หมาก และปาล์มประดับ เป็นต้น
   
นางอัมพร วิโนทัย นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า หนอนหัวดำมะพร้าว เดิมเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของมะพร้าวในประเทศอินเดีย ศรีลังกา และยังมีรายงานพบหนอนชนิดนี้ในอินโดนีเซีย พม่า บังกลาเทศ และปากีสถานด้วย โดยตัวเต็มวัยของหนอนหัวดำมะพร้าวเป็นผีเสื้อกลางคืน เวลากลางวันจะเกาะนิ่งหลบอยู่ใต้ใบมะพร้าวหรือในที่ร่ม 
   
สำหรับการเข้าทำลายต้นมะพร้าวนั้น เมื่อตัวหนอนหัวดำฟักออกจากไข่ใหม่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 1-2 วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว ปกติมักพบหนอนหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบมะพร้าวใบเดียวกัน จากนั้นตัวหนอนจะสร้างใยผสมกับมูลทำเป็นอุโมงค์ยาวคล้ายทางเดินของปลวกคลุมเส้นทางที่หนอนแทะกินผิวใบยาวตามทางใบมะพร้าว และอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ที่สร้างขึ้น การทำลายส่วนใหญ่พบบนใบแก่ โดยใบที่ถูกทำลาย  จะมีลักษณะแห้งเป็นสีน้ำตาล ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลายอย่างหนักจะยืนต้นแห้งตาย แล้วหนอนหัวดำจะเคลื่อนย้ายไปทำลายมะพร้าวต้นใหม่ต่อไป


ปัจจุบันหนอนหัวดำมะพร้าวได้แพร่ระบาดสร้างความเสียหายให้กับแหล่งปลูกมะพร้าวของไทยกระจายในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่กว่า 1,500 ไร่ สวนมะพร้าวของเกษตรกรในจังหวัด ปทุมธานีกว่า 20  ไร่ สวนมะพร้าวศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จำนวนกว่า 100 ไร่  และพบการระบาดในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย ขณะเดียวกันยังพบหนอนหัวดำระบาดทำลายต้นตาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า 6,000 ต้น ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และเริ่มพบต้นตาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และเพชรบุรีถูกหนอนหัวดำทำลายแล้วด้วย
   
นอกจากหนอนหัวดำจะระบาดทำลายมะพร้าวและต้นตาลแล้ว ยังมีพืชอาหารอีกหลายชนิด อาทิ หมาก กล้วย และปาล์มประดับ ได้แก่ ตาลฟ้า อินทผลัม ปาล์มแวกซ์ หมากนวล หมากเขียว หมากแดง  และจั๋ง เป็นต้น ดังนั้น เกษตรกรจึงควรติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะชาวสวนกล้วยทั้งกล้วยหอมทอง และกล้วยไข่
   
วิธีการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว เบื้องต้นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวต้องหมั่นสังเกตต้นมะพร้าวในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากตรวจพบหนอนหัวดำต้องตัดเก็บและเผาใบที่ถูกทำลายทิ้ง กรณีที่พบการระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลงไพรีทรอยส์โดยใช้ความเข้มข้นตามคำแนะนำในฉลาก แต่ผู้ฉีดพ่นต้องสวมใส่ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีเนื่องจากเป็นสารเคมีฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวโดยชีววิธีซึ่งมีศัตรูธรรมชาติหลายชนิด เช่น แตนเบียนไข่ แตนเบียนหนอน และแตนเบียนดักแด้ รวมทั้งเชื้อราด้วย
   
อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ “หนอนหัวดำมะพร้าว” สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยการปราบ ศัตรูพืชทางชีวภาพ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทร.0-2579-7580 ทุกวันในเวลาราชการ.

แหล่งข่าว : เดลินิวส์ ออนไลน์ : ดินดีสมเป็นนาสวน

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Comments