ด้วยสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ได้ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2553 ราย ละเอียด

แหล่งข่าว : กรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Comments