Pic_67847

 

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา  ทีมงานภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ได้รับรางวัล  Excellent  Pre-sentation  Merit  จากการเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย  เรื่อง  Ethanolic  Extract  of  Schefflera  leucantha  Viguier  Enhances  Wound Healing  in  Dog  ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The  3  rd  Congress  of  Asian  Association  of  Veterinary  Anatomists  ณ  ประเทศเกาหลีใต้

คณะวิจัยนี้มี...ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร  พงศ์ชัยฤกษ์ และทีมนักวิจัยประกอบด้วย  รศ.ดร.ณรงค์  จึงสมาน-ญาติ,  ผศ.ดร.ศิริรักษ์  จันทครุ,  คุณกฤษณา  แสง-ประไพทิพย์  และ  คุณผกาวดี  พงษ์เกษ  ได้ทำการ สกัดสารเอทานอล  จากใบ  "หนุมานประสานกาย" เพื่อกระตุ้นกระบวนการหายของบาดแผลสุนัข...สารสกัดดังกล่าว  สามารถเร่งการสร้างเนื้อเยื่อและเพิ่มการหดตัวของแผลซึ่งช่วยให้แผลหายเร็ว ขึ้น

ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร   พงศ์ชัยฤกษ์   หัวหน้าทีมบอกว่า   การกระตุ้นกระบวนการหายของแผลในสุนัขโดยใช้สารสกัดเอทานอลจากใบหนุมานประสาน กายการทดลอง  โดยนำ  สารสกัดหยาบมาทาบนบาดแผลที่สร้างขึ้นบริเวณหลังของสุนัข  โดยทา สมุนไพรวันละ  1  ครั้งจนแผลหายสนิท  และสังเกตผลการใช้  สมุนไพรเปรียบเทียบกับแผลที่ไม่ได้ใช้สมุนไพร   (negative   control)   และแผลที่ใช้ยารักษาแผล   Bactacin_  (positive   control)   พบว่า...สารสกัดสมุนไพรที่ใช้นั้นมีคุณสมบัติไม่แตกต่างจาก   Bactacin มากนัก   โดยสามารถกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อบุผิวให้เร็วขึ้นและเพิ่มการหดตัวของบาด แผลได้มากกว่าแผลที่ไม่ได้ใช้สมุนไพร

ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไรบอกอีกว่า นอกจากนี้ ได้ทำการศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์ ยังพบว่า ภายใน   granulation tissue   ของแผลนั้นพบเซลล์  myofibroblast ซึ่งทำหน้าที่ช่วยในการหดตัวของบาดแผลมีจำนวนมากขึ้น  โดยแปรผันตามความเข้มข้นของสมุนไพรที่ใช้   ทั้งยังมี   ปริมาณเส้นใยคอลลาเจนมากกว่า  และมีขนาดใหญ่กว่าแผลที่ไม่ได้ใช้สมุนไพร

...สรุปได้ว่าสารสกัดหยาบจาก  ใบหนุมานประสานกาย  สามารถนำมาใช้สำหรับการรักษาบาดแผลที่ผิวหนังของสุนัขได้  โดยหากเป็นบาดแผลลึกหรือมีขนาดใหญ่  ควรเลือกใช้สมุนไพรที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อเพิ่มการหดตัวของแผลก่อน   แล้วจึงค่อยลดความเข้มข้นลงเมื่อบาดแผลมีขนาดเล็กลงแล้ว...

"...การนำสารสกัดหยาบของใบหนุมานประสานกายมาใช้นั้น  จะช่วย  ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย  ของเจ้าของ  ในการรักษาแผลของสุนัข ทั้งยังเป็นการ  เพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรไทย  อีกด้วย..."  ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไรกล่าว

ล่าสุดทีมนักวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำผลการทดลองไปพัฒนาต่อยอดการทำ  สารสกัดจากสมุนไพรหนุมานประสานกาย  เพื่อการรักษาบาดแผลให้กับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ...อดใจรออีกไม่นานนี้...จะ มีผลงานออกมาคว้ารางวัลอีกแน่นอน...!!!

ไชยรัตน์  ส้มฉุน

โปรย

ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์

สมุนไพรหนุมาน.

 แหล่งข้อมูล : ไทยรัฐ ออนไลน์ โดย ไชยรัตน์ ส้มฉุน 1 มีนาคม 2553, 05:00 น.

แหล่งข่าว : ไทยรัฐ ออนไลน์

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Comments