*** กรอกคำค้น อาทิ เช่น ปลาบึก หรือ มดแดง เป็นต้น
    ค้นหาโดยระบุเงื่อนไขในการค้นหา
หน้าแรก > ข่าวและกิจกรรม > หน้ารอง
ค้นหาข่าวและกิจกรรม : กรอกคำค้น
ผลงานวิจัยบ่งชี้ว่า สาหร่ายใบมะกรูดดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าต้นไม้ 5 เท่า

วันที่ :
ประเภทของประกาศ : บทความทรัพยากรชีวภาพ

 

ทีมวิจัยสาหร่ายทะเล และหญ้าทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนของโครงการ BRT เปิดเผยข้อมูลประโยชน์ของสาหร่ายทะเล ไม่ใช่เพียงแค่อาหารของสัตว์น้ำทะเล หรืออาหารของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังพบศักยภาพในการช่วยลดโลกร้อนได้ โดยสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าต้นไม้ประมาณ 5 เท่า โดยที่คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับไว้จะไม่ถูกปล่อยกลับคืนสู่น้ำทะเลหรือ บรรยากาศ แต่จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นหินปูนและทรายในที่สุด

สาหร่ายใบมะกรูด (Halimeda) เป็นสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ พบอยู่ตามแนวชายฝั่ง บริเวณน้ำขึ้นน้ำลง ที่มีพื้นเป็นหาดทราย หรือซากปะการัง ลักษณะพิเศษของสาหร่ายใบมะกรูดคือ เป็นสาหร่ายสีเขียวที่มีการสะสมแคลเซียมคาร์บอเนตไว้ที่ทัลลัส หรือ ส่วนคล้ายใบ ที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆ สีเขียวเรียงต่อกันคล้ายกับใบมะกรูด บริเวณปลายของทัลลัสมีการสร้างทัลลัสอันใหม่ และจะเริ่มมีการสะสมแคลเซียมคาร์บอเนตภายหลังจากทัลลัสใหม่เจริญอย่าง สมบูรณ์ หรือประมาณ 36 ชั่วโมง โดยปกติสาหร่ายใบมะกรูดจะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ คือการสร้างทัลลัสใหม่ขึ้นไปบนขอบของทัลลัสเดิม  และเมื่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมจะเปลี่ยนเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ขนาดเล็กจำนวนมากที่ปลายทัลลัส เมื่อปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ออกไปหมด สาหร่ายใบมะกรูดต้นนั้นนี้ก็จะตายลงทันที ส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตที่สะสมไว้จะกลายเป็นเมล็ดทราย

สาหร่ายใบมะกรูด (Halimeda)

จากการศึกษาวิจัยพบว่าสาหร่ายใบมะกรูดสามารถดึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำมาใช้ประมาณ 2,400 ตันต่อเฮคแตร์ต่อปี จึงมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำทะเลมีปริมาณลดลง และยังมีบทบาทในการช่วยหมุนเวียนธาตุคาร์บอนจากอากาศกลายเป็นเม็ดทราย โดยปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่สาหร่ายใบมะกรูดสะสมไว้ประมาณ 109.5 ตันต่อเฮคแตร์ต่อปี จะสลายกลายเป็นเม็ดทรายจำนวนมากเมื่อสาหร่ายใบมะกรูดตาย ซึ่งจะทำให้เกิดหาดทรายขาวที่สวยงาม

แหล่งข่าว : http://www.biotec.or.th/brt/index.php/global-warming/332-halimeda-2 
  ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในระบบ 79,226
  จำนวนสมาชิกทั้งหมด 5,514
  จำนวนข่าวสารในระบบ 879
  จำนวนองค์ความรู้ในระบบ 623
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บสะสม 177,561
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 Tel : (66) 2141 7800 Fax : (66) 2143 9202
           
   
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
  เกี่ยวกับเรา
  คำถามที่พบบ่อย
  นโยบาย
  ติดต่อเรา
  Thai Darwin’s Core++
  BEDO Link
ความรู้
  ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
  องค์ความรู้
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  วีดีทัศน์
ข่าวและกิจกรรม
  ข่าวทรัพยากรชีวภาพ
  กิจกรรมร่วมสนุก
สมาชิก
  ชุมชนนักปฏิบัติ
  ผู้เชี่ยวชาญ
  ผู้ประกอบการ
  ชุมชน
  สมัครสมาชิก
  เข้าสู่ระบบ
  ลืมรหัสผ่าน