พ่อจันทร์ที ประทุมภา  ปราชญ์ชาวบ้าน ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  เกษตรกรต้นแบบล้มลุกคลุกคลานจนประสบความสำเร็จด้านเกษตรกรรม ด้วยวัย 69 ปี   ในพื้นที่ทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์  ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น  เน้นเกษตรอินทรีย์อยู่ได้แบบพอเพียงและยังเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ   ให้ความรู้การเกษตรกับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา  ซึ่งครั้งนี้ได้แนะนำทีมงานถึงวิธีการทำปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ  สำหรับใส่นาข้าว ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ

 

วัตถุดิบการทำปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดผง
1.มูลสัตว์แห้ง ทุบหรือบดละเอียด 1 ถุงปุ๋ย
2.แกลบดิบ 1 ถุงปุ๋ย
3.รำละเอียด 1/2 ถุงปุ๋ย
4.กากน้ำตาล 2 แก้ว
5.น้ำหมัก 2 แก้ว
6.น้ำสะอาด 10-12 ลิตร

วิธีการทำ
นำมูลสัตว์แกลบมาผสมให้เข้ากัน แล้วนำกากน้ำตาล น้ำหมัก น้ำสะอาดผสมให้เข้ากันแล้วเทรดมูลสัตว์และแกลบดิบที่เตรียมไว้ คลุกเคล้าผสมกันให้ความชื้นอยู่ที่ 50% ถ้าลองกำปุ๋ยดูแล้วไม่มีน้ำไหลซึมและปั้นเป็นก้อนได้ถือว่าใช้ได้ หลังจากนั้นให้นำรำมาผสมให้เข้ากับปุ๋ยที่หมักไว้ ทิ้งไว้ 7 วัน สามารถนำมาใช้ได้
น้ำหมักชีวภาพสูตรเศษอาหาร

วัตถุดิบ
1.เศษอาหาร 3 กิโลกรัม
2.กากน้ำตาล 2 แก้ว
3.น้ำหมัก 2 แก้ว
4.น้ำเปล่า 10 ลิตร

วิธีการทำ
นำวัตถุดิบทั้งหมดมาคลุกเคล้าผสมกัน หมักทิ้งไว้ในถัง 3 เดือน สามารถนำไปใช้งานได้

การใช้ปุ๋ยในนาข้าว
กรณีไถพรวน : หว่านปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม ให้แปลงทั่วจากนั้นผสมปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วพื้น ทิ้งไว้ 15 วัน เพื่อให้จุลินทรีย์จากน้ำหมักชีวภาพ ช่วยเปลี่ยนสลายวัชพืช และฟางข้าวให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติและช่วยเร่งการงอกของราก หลังจาก 15 วันไปแล้ว ให้ผสมนำหมักชีวภาพ 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร และน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วพื้น แล้วไถกลบเพื่อทำลายหญ้าให้กลายเป็นปุ๋ยพืชสด ทิ้งไว้อีก 15 วัน จึงไถคราดเพื่อทำนาต่อไป

กรณีไถคราดเพื่อปักดำ : นำส่วนผสมที่ประกอบด้วยนำหมักชีวภาพ 1 ลิตร และน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วพื้น แล้วไถคราดเพื่อปักดำ หลังจากปักดำ 7 – 15 วัน ให้หว่านปุ๋ยหมักจนทั่วแปลงในอัตรา 100 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ แล้วพ่นตามด้วยน้ำหมักชีวภาพซ้ำอีกครั้ง เมื่อข้าวอายุ 1 เดือน ให้หว่านปุ๋ยหมัก 400 กิโลเมตรต่อไร่ และฉีดซ้ำด้วยน้ำหมักชีวภาพอีกครั้ง หากมีเพลี้ยหรือโรคแมลงระบาด ควรฉีดส่วนผสมชีวภาพสูตรไล่แมลงทุกๆ 15 วัน
ด้วยวิธีการปลูกข้าวอินทรีย์ตามแบบพ่อจันทร์ที ประทุมภา จะช่วยปรับปรุงดิน ลดต้นทุนการผลิต การซื้อปุ๋ย ที่สำคัญสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 1 ตันต่อ 1 ไร่ อีกด้วย

 

แหล่งข่าว : http://www.rakbankerd.com/

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Comments