กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 

ข้าว2018


ชื่อสายพันธุ์ลักษณะใบธงลักษณะรวง
จับกันแน่นเกาะหมู่เป็นแนวนอน
ปานกลางมะลิแดงตั้งตรง
จับกันแน่นเบาอุเดนตั้งตรง
จับกันแน่นไข่มดริ้นตั้งตรง
รวงแน่นหน่วยเขือแนวนอน
ปานกลางอาเนาะดากอตั้งตรง
ปานกลางเจ๊ะแตปานกลาง
จับกันแน่นปาดีหะยีตั้งตรง
จับกันแน่นช่อตานีปานกลาง
จับกันแน่นช่อลุงปานกลาง
จับกันแน่นช่อเบาเป็นแนวนอน
จับกันแน่นช่อจังหวัดตั้งตรง
ปานกลางเบาน้ำค้างเป็นแนวนอน
จับกันแน่นทรายช่อตั้งตรง
จับกันแน่นร้อยวันหักลง
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE