กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง 2018


หมายเลขประจำพันธุ์ (G.S. No.)Groupชื่อพันธุ์ไทย
พญาลืมแกง
หางปลาไหล
น้ำง้อ
ข้าวเหนียวดำลืมผัว 1
หางปลาไหลแดง
ข้าวใบบน
ข้าวเหนียวดำลืมผัว 2
หางปลาไหลขาว
ข้าวเหนียวก่ำ (ลืมผัว)
ข้าวหอม
ข้าวเหนียวก่ำ
หอมเสงี่ยม
ข้าวสบาย
หอมเกลี้ยง
ข้าวเล็บช้าง
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE