กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 

พริกไทย


ชื่อท้องถิ่น (Local Name)ชื่อสามัญ (Common Name)ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)
Pepermia sirindhorniana Suwanph. & Chantar._
Peperomia bavina C. DC. __
Peperomia cavaleriei C. DC.__
Peperomia cochinensis C. DC. __
Peperomia dindygulensis Miq. ผักป้องแดง (จันทรบุรี)_
Peperomia heptaphylla Suwanph. & Hodk.__
Peperomia heyeana Miq._
Peperomia kotana C. DC._
Peperomia laevifolia (Blume) Miq.__
Peperomia masuthoniana Suwanph. & Chantar.__
Peperomia moulmeiniana C. DC. _
Peperomia multisurcula Suwanph. & Hodk._
Peperomia nakaharai Hayata__
Peperomia pellucida (L.) Kunth._
Peperomia portulacoides A. Dietr. _
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE