กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 

ขมิ้นชัน


ชื่อวิทยาศาสตร์ชุมชนสถานที่เก็บตัวอย่าง
ชุมชนเวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงรายCurcuma longaชุมชนวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ชุมชนเวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงรายCurcuma longaชุมชนวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ชุมชนเวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงรายCurcuma longaชุมชนวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ชุมชนแม่ทา อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่Curcuma longaชุมชนอำเภอแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนบ้านโป่ง อ. งาว จ. ลำปางCurcuma longaชุมชน จังหวัดลำปาง
ชุมชนแม่มอก อ. เถิน จ. ลำปางCurcuma longa
ชุมชนแม่มอก อ. เถิน จ. ลำปางCurcuma longaชุมชนแม่มอก อ. เถิน จ. ลำปาง
ชุมชนต้นยวน อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานีCurcuma longaชุมชนเขานาใน ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษร์ฎธานี
ชุมชนต้นยวน อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานีCurcuma longaชุมชนเขานาใน ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษร์ฎธานี
ชุมชนต้นยวน อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานีCurcuma longaชุมชนเขานาใน ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษร์ฎธานี
ชุมชนต้นยวน อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานีCurcuma longaชุมชนเขานาใน ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษร์ฎธานี
ชุมชนสำราญ อ. สามชัย จ. กาฬสินธุ์Curcuma longaอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ชุมชนสำราญ อ. สามชัย จ. กาฬสินธุ์Curcuma longaชุมชนสำราญ อ. สามชัย จ. กาฬสินธุ์
ชุมชนท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทราCurcuma longa6.กลุ่มสมุนไพรเกษตรป่าตะวันออก อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชุมชนท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทราCurcuma longaกลุ่มสมุนไพรเกษตรป่าตะวันออก อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE