กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560
เดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้จัดตั้งมาครบ 10 ปี ถือเป็นโอกาสสำคัญของการทบทวนจังหวะก้าวที่ผ่านมา พร้อมกับการแสดงความมุ่งมั่นว่า ในขวบปีต่อไป การดำเนินงานของ สพภ. จะก้
BEDO Magazine ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
แม้จะก้าวพ้นเดือนแรกของปีมาแล้ว แต่คงไม่สายเกินไป สำหรับการส่งความสุขปีใหม่แด่คนไทยทุกคน คงไม่มีใครปฏิเสธว่า เราทุกคนต่างต้องการ “มีความสุข” หาก แต่ความสุขของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป รวมทั้ง นิยามหรือ ตัวชี
BEDO Magazine ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2561
ตัวชี้วัดความสุขก็แตกต่างกันด้วย ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเดียวในโลกที่วัดความเจริญของ ประเทศโดยการวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) แทนการวัดการพัฒนาด้วยผลิตภัณฑ์มวล รวมประชาชาติ ดังที่กล่าวกันว่า “ความ
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE