กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการกลุ่มทรัพยากร
1กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยต้องแข่งขันกับประเทศอาเซียนอื่น
   เป็นกลุ่มที่ตลาดโลกมีความต้องการสูง เนื่องจากทรัพยากรในกลุ่มนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ผลิตสินค้าที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในหลายประเทศ โดยที่ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นต่างมีศักยภาพในการผลิตและแปรรูป
2กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
   เป็นกลุ่มที่ตลาดอาเซียนมีความต้องการสูงเนื่องจากทรัพยากรในกลุ่มนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ผลิตเป็นสินค้าที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในอาเซียนเอง โดยที่ไทยและประเทศอาเซียนอื่นต่างมีศักยภาพในการผลิต แปรรูป รวมถึงส่งออกไปตลาดนอกภูมิภาคอาเซียน เช่น จีน อินเดีย หรือ ประเทศภูมิภาคตะวันออกกลาง
3กลุ่มทรัพยากรที่ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดดเด่นกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
   เป็นกลุ่มที่มีตลาดจำเพาะในประเทศและต่างประเทศ และเป็นทรัพยากรที่หลายหน่วยงานในประเทศไทยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและการตลาด จึงมีความโดดเด่นและศักยภาพในการผลิตสูงกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
4กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์
   เป็นกลุ่มที่มีตลาดในระดับโลกอยู่แล้ว แต่ไทยเพิ่งเริ่มพัฒนา/ในอดีตมีอุปสรรคในการพัฒนา และมีศักยภาพที่สูงกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE