กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยต้องแข่งขันกับประเทศอาเซียนอื่น

รายละเอียดยางพารา

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ปี เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่กรีดได้ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
(ไร่) (ไร่) (ตัน) ยืนต้น กรีดได้
2550 15,362,346 11,042,811 3,022,324 197 274
2551 16,716,945 11,371,889 3,166,910 189 278
2552 17,254,317 11,600,447 3,090,280 179 266
2553 18,095,028 12,058,237 3,051,781 169 253
2554 18,461,231 12,765,636 3,348,897 181 262
2555 21,991,550 15,599,765 4,139,403 188 265
2556 22,477,723 16,462,714 4,305,069 192 262
2557 22,494,287 17,399,664 4,427,337 197 254
2558 NA 18,082,915 4,271,827 NA 236

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ :ข้อมูลปี 2558 เป็นตัวเลขประมาณการ
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ปี เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่กรีดได้ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
(ไร่) (ไร่) (ตัน) ยืนต้น กรีดได้
2550 15,362,346 11,042,811 3,022,324 197 274
2551 16,716,945 11,371,889 3,166,910 189 278
2552 17,254,317 11,600,447 3,090,280 179 266
2553 18,095,028 12,058,237 3,051,781 169 253
2554 18,461,231 12,765,636 3,348,897 181 262
2555 21,991,550 15,599,765 4,139,403 188 265
2556 22,477,723 16,462,714 4,305,069 192 262
2557 22,494,287 17,399,664 4,427,337 197 254
2558 NA 18,082,915 4,271,827 NA 236

ที่มา :สถาบันวิจัยยาง (2558)
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปี เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่กรีดได้ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
(ไร่) (ไร่) (ตัน) ยืนต้น กรีดได้
2550 15,362,346 11,042,811 3,022,324 197 274
2551 16,716,945 11,371,889 3,166,910 189 278
2552 17,254,317 11,600,447 3,090,280 179 266
2553 18,095,028 12,058,237 3,051,781 169 253
2554 18,461,231 12,765,636 3,348,897 181 262
2555 21,991,550 15,599,765 4,139,403 188 265
2556 22,477,723 16,462,714 4,305,069 192 262
2557 22,494,287 17,399,664 4,427,337 197 254
2558 NA 18,082,915 4,271,827 NA 236

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
7. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ยาง 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
น้ำยางข้น 43,668 46,164 40,621 59,406 76,633 61,506 53,886 45,892
น้ำยางธรรมชาติอื่นๆ 5,944 1,025 350 301 615 1,373 1,040 508
ยางคอมปาวด์ 11,865 17,686 28,796 47,117 57,644 66,150 65,863 50,993
ยางเครพ 521 494 228 203 160 139 297 268
ยางแท่ง 64,484 88,100 50,122 96,596 171,762 129,912 118,513 94,302
ยางธรรมชาติอื่น ๆ 12,430 12,414 9,697 14,566 15,075 7,998 5,845 4,211
ยางบาลาตา 48 3 14 12 5 11 7 5
ยางแผ่นผึ่งแห้ง 3,229 6,254 2,190 5,248 3,668 316 616 491
ยางแผ่นรมควัน 64,013 69,174 42,966 72,930 114,985 68,898 69,091 48,077
รวม 206,203 241,314 174,984 296,380 440,547 336,304 315,159 244,748

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ประโยชน์ของต้นยางพารา[1] แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ น้ำยาง และส่วนอื่นๆ ได้แก่ ไม้ยาง และเมล็ดยาง  น้ำยางที่ได้สามารถทำเป็นวัตถุดิบได้หลายชนิดคือ

 

1. น้ำยางข้น หมายถึง น้ำยางที่เอาน้ำออกบางส่วนจนมีเนื้อยางแห้งเป็นร้อยละ60 ของน้ำหนักทั้งหมด สามารถนำไปใช้เป็นตุ๊กตาที่ภายในเป็นโพรง กาว ลูกโป่ง ถุงมือ และสีทาบ้าน

2. ยางแผ่นรมควัน หมายถึง น้ำยางที่เอาน้ำออกจนเกือบหมด โดยการรีดยางเป็นแผ่นบางขณะยางแข็งจับตัวกันเป็นก้อน นำไปล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำไปอบด้วยไอร้อนหรือรมควัน ทำให้ยางจับตัวกันเป็นก้อน โดยมากนำไปทำรองเท้ายางชนิดต่างๆ

3. ยางนึ่งแห้ง ยางชนิดนี้นำไปใช้ประโยชน์แทนยางเครพขาวซึ่งมีราคาแพงได้

4. ยางเครพขาว เป็นการนำน้ำยางสดมารีดเป็นแผ่นยาวที่สุดและบางเหมือนแผ่นกระดาษ ยางชนิดนี้ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ต้องการความใส ได้แก่ ถุงมือแพทย์ จุกนมเด็ก หรือต้องการสีที่สดขึ้น เช่น ส่วนข้างของยางรถยนต์ กระเป๋าน้ำร้อน หรือต้องการความเบา เช่น พื้นรองเท้ายางดิบ หรือรองเท้าบาสเกตบอล ยางเครพมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำยางที่ใช้

5. ยางแท่ง ยางแท่งที่ผลิตในไทยเรียกว่า TTR โดยมีมาตรฐานเดียวกับยางแท่งของมาเลเซียที่เรียกว่า SMR ข้อดีของยางแท่งคือ ใช้เวลาในการผลิตเพียง 3-4 ชั่วโมงหรือ 1 วัน โดยที่การทำยางแผ่นรมควันใช้เวลาถึง 5-10 วัน และยางเคารพใช้เวลาถึง 15-30 วัน ทั้งยังสามารถทำโดยใช้เครื่องมือที่มีต้นทุนต่ำ

6. ยางที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่น

 6.1 ยางกระด้าง ใช้ทำหลอดยาง ยางขอบประตูและหน้าต่างรถยนต์ และยางประตูตู้เย็น

 6.2 ยางผง ใช้ผสมกับยางมะตอยทำผิวถนน และยางพลาสติก

7. อื่นๆ เช่น ไม้ยางพารา ในปัจจุบันมีการนำไม้ยางพารามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการอัดน้ำยาเพื่อเปลี่ยนรูปอาหารของมอดและราในเนื้อไม้ ทำให้ไม่มีการทำลายของมอดและรา หรือเมล็ดยางพารา สามารถนำมาสกัดน้ำมันได้ เป็นต้น

 

[1]ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
ภายใต้กรอบ ASEAN พบว่าสินค้าในกลุ่มยางพาราไม่ถูกเรียกเก็บอากรขาเข้า (HS Code 4001-4017) นอกจากนั้น สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ระบุว่า ไทยเป็นฐานการผลิตยางพารา จึงไม่พบมาตรการที่กีดกันจากไทยในการส่งออกไปยังประเทศสมาชิก ASEAN อย่างไรก็ตาม สำหรับมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้ายางจากประเทศอื่น พบว่ามี พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2532 และพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2535 ที่เอื้อต่อการควบคุมกำกับการนำเข้ายางพาราที่ไม่มีมาตรฐาน เช่น ยางก้อน และเศษยาง ที่อาจเป็นพาหะนำโรคและแมลงสู่ไทย

 

อย่างไรก็ตาม มีเอกสารจาก UNESCAP (2013) ที่ระบุว่า อินโดนีเซียมีการใช้มาตรการสำหรับท่อที่ทำจากยางพาราในเตาแก๊ส โดยระบุให้ท่อมีสีส้มเท่านั้น

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE