กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยต้องแข่งขันกับประเทศอาเซียนอื่น

รายละเอียดขมิ้นชัน

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
พื้นที่ปลูกขมิ้นชันในประเทศไทยมีประมาณ 7,300 ไร่ จำนวนเกษตรกรประมาณ 1,600 ครัวเรือน แหล่งปลูกสำคัญคือ สระแก้ว ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี พังงา และนครศรีธรรมราช ฤดูผลผลิตอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี (ผลผลิตออกในช่วงนี้ร้อยละ 30    ร้อยละ 50 และร้อยละ 20 ระหว่างเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ตามลำดับ) ผลผลิต ณ ปี 2557 รวมประมาณ 7,627 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2.14 ตันสดต่อไร่ ต้นทุนการผลิตไร่ละ 8,307 บาท ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับหากขายเป็นหัวสดประมาณไร่ละ 4,800 บาท แต่ราคาที่ขายได้เฉลี่ยอาจขึ้นไปตั้งแต่ 18 บาทต่อกิโลกรัม จนถึง 12,000 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นกับว่าขายในรูปใด
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
กว่าร้อยละ 98 ของผลผลิตขมิ้นชันในประเทศไทยเป็นการผลิตเพื่อใช้ในประเทศ และส่งออกเพียงประมาณร้อยละ 2 สำหรับตลาดในประเทศ แยกเป็นการใช้บริโภคผสมในอาหารและเครื่องเทศเกือบร้อยละ 95 และใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมยาเพียงร้อยละ 2 ตารางที่ 3.20 แสดงข้อมูลยาสมุนไพรที่มีใช้ในสถานพยาบาลของรัฐในประเทศไทยทั้งที่สถานบริการผลิตได้เอง และซื้อมาใช้ พบว่า ขมิ้นชันเป็นยาสมุนไพรที่มีการสั่งจ่ายในสถานพยาบาลของรัฐมากที่สุดเป็นลำดับที่สองรองจากยาอมมะแว้ง 

ตารางที่ 3.20 ยาสมุนไพรที่มีใช้ในสถานบริการ ปีงบประมาณ พ.. 2554-2557

หน่วย: จำนวนครั้ง

อันดับ ชื่อยา ปีงบประมาณ
2554 2555 2556 2557
1 อมมะแว้ง 290,042 1,227,434 1,376,243 1,399,892
2 ขมิ้นชัน 145,515 526,312 445,551 481,679
3 ฟ้าทะลายโจร 127,836 355,167 276,304 312,371
4 ไพลจีซาล 32,791 128,878 233,045 248,042
5 แก้ไอมะขามป้อม 12,064 134,768 104,308 183,297
6 มะแว้ง 51,315 208,943 144,798 154,360
7 น้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อม NA NA 84,717 146,290
8 มะขามแขก 15,935 42,249 71,931 123,515
9 ไพล 34,482 116,898 87,485 122,421
10 แก้ไอผสมมะขามป้อมสูตรตำรับที่ 1 NA NA NA 111,309
11 ประสะมะแว้ง 58,753 169,251 53,214 100,210
12 พริก 24,169 54,049 64,823 85,887
13 เถาวัลย์เปรียง 20,720 37,218 NA 66,515
14 ลูกประคบสมุนไพรร้านหมอยาไทย 101 NA NA 59,942 65,806
หมายเหตุ : NA = ไม่พบข้อมูล ยาสมุนไพรที่มีใช้ในสถานบริการ หมายถึง ยาสมุนไพรที่มีใช้ในสถานพยาบาลทั้งที่สถานบริการผลิตได้เอง และซื้อมาใช้ ที่มา : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา :กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
การส่งออกและนำเข้าขมิ้นชัน ระหว่างปี 2555-2557

ปี การส่งออก การนำเข้า
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)
2555 103.7 7.4 326.0 17.8
2556 36.3 6.4 226.2 11.8
2557 40.8 6.1 474.2 10.9
ประเทศคู่ค้าสำคัญ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อังกฤษ ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน อินเดีย เมียนมาร์
หมายเหตุ * มีการส่งออกในรูปแบบน้ำมันขมิ้นชัน แต่ไม่มีการจัดเก็บเป็นพิกัดศุลการกร  
 
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
การซื้อขายขมิ้นชันภายในประเทศมี 5 รูปแบบ คือ หัวสด ราคาที่เกษตรกรขายได้ในปี 2557 ประมาณ 15 บาทต่อกิโลกรัม (พันธุ์พื้นเมือง) และ 18 บาทต่อกิโลกรัม (พันธุ์แดงสยาม) หัวแห้งทั้งหัว 50-60 บาทต่อกิโลกรัม (พันธุ์พื้นเมือง) และ 60-70 บาทต่อกิโลกรัม (พันธุ์แดงสยาม) หัวหั่นตากแห้ง 100 บาทต่อกิโลกรัม (พันธุ์พื้นเมือง) และ 100-120 บาทต่อกิโลกรัม (พันธุ์แดงสยาม) ผงขมิ้นชันแห้ง 150-180 บาทต่อกิโลกรัม (พันธุ์พื้นเมือง) และ 180-200 บาทต่อกิโลกรัม (พันธุ์แดงสยาม) และน้ำมันขมิ้นชัน ราคาเฉลี่ย 12,000 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเมื่อนำไปสกัดเป็นแคปซูลสารสกัดจากขมิ้นชันแล้วมีจำหน่ายในประเทศไทยราคาประมาณ 360-500 บาทต่อกระปุกแคปซูล[1]

 

[1]ที่มา:www.greenclinic.in.th

ที่มา :www.greenclinic.in.th
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูง และมีการใช้เชิงพาณิชย์ในหลายด้าน เดิมเพื่อบริโภคเป็นอาหารและเครื่องเทศเป็นหลัก โดยนิยมใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสในอาหารหลายชนิด โดยเฉพาะอาหารทางภาคใต้ เช่น แกงเหลือง แกงไตปลา แกงกะหรี่ ไก่หรือปลาทอดขมิ้น เป็นต้น

ปัจจุบันมีการศึกษาเพื่อพิสูจน์สรรพคุณของขมิ้นชันตามการใช้แบบโบราณ พบว่า มีสรรพคุณ เช่น    ทำให้แผลหายเร็วขึ้น มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดปฏิกิริยาภูมิแพ้ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนอง มีฤทธิ์ขับน้ำดี ช่วยในการย่อยและป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี มีฤทธิ์ขับลม รวมทั้งมีการค้นพบสรรพคุณใหม่ๆ ของขมิ้นชันอีกมาก เช่น การป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด การชะลอความแก่ การเป็นสารต้านมะเร็งและเนื้องอกต่างๆ ขมิ้นชันจึงสามารถพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท ได้แก่ ยา เช่น ลดกรด รักษาแผล ลดอาการอักเสบ อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง เช่น ครีมบำรุงผิว สบู่ ผลิตภัณฑ์สปาและลูกประคบ ยาทากันยุง ส่วนผสมในอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
อุปสรรคทางการค้ายาสมุนไพรในต่างประเทศยังมีอยู่มาก ทั้งความยุ่งยากในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (ค่าใช้จ่าย รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ใบอนุญาตจัดจำหน่าย รวมถึงความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในต่างประเทศเกี่ยวกับสรรพคุณของยาสมุนไพรไทย เนื่องจากผู้บริโภคในต่างประเทศอาจมียาสมุนไพรท้องถิ่นของตน เช่น จามูของประเทศอินโดนีเซีย หรือสมุนไพรจีน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจมีข้อกำหนดอื่นๆ เป็นการเฉพาะของแต่ละประเทศ เช่น การกำหนดให้ผู้ส่งออกของประเทศอื่นๆ รวมถึงไทยต้องส่งออกผ่านตัวแทนโรงงานผู้ผลิตยาท้องถิ่น โดยมีสัญญาว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้โรงงานผู้ผลิตยาท้องถิ่นสามารถผลิตยาเองได้เมื่ออายุทะเบียนตำรับยาหมดไป หรือเลือกตั้งโรงงานผลิตยาในประเทศนั้นๆ (อินโดนีเซีย) เป็นต้น

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE