กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดส้ม

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ผลผลิต ราคา และมูลค่าผลผลิตส้มเขียวหวานของไทย ปี 2550 - 2558

 

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
สำหรับข้อมูลด้านการบริโภค หากใช้การประมาณจากตารางที่ 3.57 และตารางที่ 3.58 โดยให้ปริมาณการบริโภคส้มมีมูลค่าเท่ากับส่วนที่เหลือจากการผลิตและการส่งออก (ไม่คิดส่วนนำเข้า) ในปี 2557 ผลผลิตส้มในไทยเท่ากับ 137,726 ตัน ส่งออก 42,577 ตัน จึงเหลือปริมาณบริโภคหรือไว้ผลิต/แปรรูปภายในประเทศ ประมาณ 95,149 ตัน ซึ่งอาจถูกนำไปแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลายประเภทโดยจะกล่าวถึงในหัวข้อความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกส้มของไทย ปี 2550-2557

ปี น้ำส้ม ส้มเขียวหวาน ส้มเปลือกบาง สดหรือแห้ง ส้มแมนดารินและส้มชนิดอื่น
ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท)
2550 10,815,963 246,110,504 13,268,433 218,112,625 4,068,588 66,480,881 4,269,366 83,302,317
2551 12,004,873 280,057,080 8,365,713 164,135,287 6,230,740 119,813,080 3,876,626 66,244,653
2552 12,573,044 301,210,995 2,901,824 67,064,652 2,285,225 54,346,215 2,073,088 43,428,949
2553 18,815,157 426,512,191 965,698 25,434,541 1,753,602 27,808,107 1,134,284 30,843,016
2554 16,230,079 389,627,698 938,660 12,060,718 2,539,809 73,680,900 1,999,056 34,053,190
2555 22,790,935 641,253,236 80,867 1,143,993 1,287,066 39,271,261 1,121,880 20,653,119
2556 24,647,046 691,153,163 160,752 2,143,719 1,248,129 32,582,549 1,389,956 37,434,556
2557 33,459,472 939,358,081 321,321 5,589,651 6,169,928 223,600,664 2,626,365 37,428,961
 

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาส้มเขียวหวานของไทย ระหว่างปี 2550 - 2558

  2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
ราคา (บาท/ก.ก.) 11.76 18.40 21.88 21.85 28.75 30.33 28.49 33.59 41.50
 

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1. นำไปบริโภคสด เช่น ส้มโอ ส้มเช้ง ส้มเขียวหวาน

2. นำไปเป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น ส้มโอนำไปประกอบอาหารประเภทยำ เมี่ยง ส้มตำ เป็นต้น

3. ผลิตภัณฑ์ส้มแปรรูป เช่น น้ำส้มชาส้ม นมส้ม ส้มกวน ส้มแช่อิ่ม ส้มแก้ว ส้มอบแห้งส้มเชื่อม เยลลี่ส้ม แยมส้ม เค้กส้ม ไอศกรีมส้ม

4. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น สารสกัดจากเปลือกส้ม ช่วยบรรเทาผิวหนังที่หนา/หยาบกร้าน

5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ยา เช่น ส้มแขก ซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดท้องในสตรีมีครรภ์ เป็นยาระบาย    ซึ่งสารในส้มแขกจะถูกขับออกทางไตโดยไม่ถูกทำลาย (ไม่ผ่านตับ) ออกฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะ และช่วยลดไขมันส่วนเกินได้
13. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการที่มิใช่ทางภาษี
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย Plant Quarantine ซึ่งกำหนดให้นำเข้าพืชผักและผลไม้ที่เพาะปลูกในเขตเกษตรกรรมที่ปลอดเชื้อโรค พืชและแมลงศัตรูพืช และห้ามนำเข้าพืชและผลิตผลพืชที่เป็นที่อยู่อาศัยของแมลง หรือมีโรคพืชและแมลงศัตรูพืชปะปนอยู่ โดยที่โรคพืชและแมลงศัตรูพืชนั้นจะต้องไม่เคยมีปรากฏ หรือไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศสหรัฐฯ และเป็นศัตรูชนิดร้ายแรงมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ดังนั้นจึงห้ามนำเข้าพืชตระกูลแตง ฟักทอง น้ำเต้า มะระจีน บวบเหลี่ยม แฟง ฟักเขียว กล้วย มะเฟือง ส้มเช้ง ฝรั่ง พุทรา ขนุน ลางสาด ลำไย มะม่วง ส้มต่างๆ มะละกอ มะปราง ส้มโอ เงาะ ชมพู่ กะท้อน ละมุด สตรอเบอร์รี่ และน้อยหน่า เนื่องจากเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้

 

สหภาพยุโรป การนำเข้าส้มต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และต้องมีข้อความพิเศษ ดังนี้ ผลต้องมาจากแหล่งที่ปราศจาก Cercoporaangolensis, Guignardiacitricarpa, Tephritidae และผลต้องได้รับการกำจัดโรคศัตรูพืชตามที่กำหนด

 

ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กฎหมาย Plant Quarantine Laws ห้ามนำเข้าพืชและผลิตผลพืชเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงหรือมีโรคพืชและแมลงศัตรูพืชปะปนอยู่ โดยที่โรคพืชและแมลงศัตรูพืชนั้นจะต้องไม่เคยมีปรากฏหรือไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นศัตรูชนิดร้ายแรงมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ดังนั้น จึงห้ามนำเข้ากล้วยสุก ส้ม หมาก มะเฟือง มะเดื่อ องุ่น มะกอก ท้อ ทับทิม เงาะ กระท้อน มะไฟจีน น้อยหน่า ขนุน มะปราง มะปริง พริก ชมพู่ มังคุด ลางสาด เสาวรส กระทกรก ฝรั่ง มะเขือ พุทรา มะไฟ และละมุด เนื่องจากเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชทางกักกันพืชชนิด Bactroceradosalis species complex

ไต้หวัน การนำเข้าส้มต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และต้องมีข้อความในใบรับรองว่าผลได้ผ่านการตรวจและปราศจาก Mediterranean fruit fly, Codling moth, Queensland Fruitfly Black rot (Guignardiacitricarpa) และ citrus canker (Xanthomonascitri) และระหว่างการขนส่งต้องอยู่ในสภาพอากาศเย็น

 

ประเทศบรูไน การนำเข้าส้ม มะนาว มะกรูด ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าและใบรับรองปลอดศัตรูพืช    ก่อนการส่งออกต้องทำ Cold Treatment เพื่อกำจัดหนอนแมลงวันผลไม้ที่อุณหภูมิไม่เกิน -0.5 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน หรือขนส่งโดยตู้ Container ที่อุณหภูมิไม่เกิน -0.5 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 14 วัน

 

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE