กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดชา

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ชา: เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปี 2550-2558

ปี เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิตชาสด (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
ยืนต้น ให้ผล
2550 115,708 105,989 57,362 496 541
2551 NA 113,364 61,557 NA 543
2552 NA 116,466 63,707 NA 547
2553 NA 121,621 67,241 NA 553
2554 NA 126,340 73,320 NA 580
2555 NA 128,875 74,103 NA 575
2556 NA 132,229 77,090 NA 583
2557 NA 134,058 79,094 NA 590
2558 NA 135,437 81,127 NA 599

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ :ไม่มีข้อมูลการรายงานราคา เพิ่งเริ่มมีการรายงานในปี 2558
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ผลผลิต การส่งออก การนำเข้า และการบริโภคชาของไทย ปี 2555 - 2557

ปี ผลผลิต (ตัน) การส่งออก (ตัน) การนำเข้า (ตัน) การบริโภค (ตัน)
2555 74,103 27,496 18,175 64,782
2556 77,090 29,876 5,851 53,065
2557 79,094 24,390 3,334 58,038
 

ที่มา :คำนวณจากข้อมูลของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
100 ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกชา ระหว่างปี 2550-2557

  2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
ปริมาณ (ตัน) 5,352 6,582 10,493 10,797 15,111 27,496 29,876 24,390
มูลค่า (ล้านบาท) 299 404 489 513 855 1,026 1,199 1,283
อัตราส่วนมูลค่าต่อปริมาณ 55.9 61.4 46.6 47.5 56.6 37.3 40.1 52.6
 

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
จากข้อมูลของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร (2557) ราคาชาที่เกษตรกรขายได้ในช่วง 5 ปี (ปี 2552 - 2556) เฉลี่ยประมาณเพียง 2 บาทต่อกิโลกรัม ยกเว้นชาเกรดพรีเมี่ยมบางชนิด เช่น ชาอัสสัม (10-20 บาทต่อกิโลกรัม) ชาจีนอู่หลง (เบอร์ 12 60-120 บาทต่อกิโลกรัม) และชาจีนอู่หลง เบอร์ 17 (120-200 บาทต่อกิโลกรัม) เป็นต้น
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ชาแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ ชาจีน ชาเขียว และชาฝรั่ง ซึ่งสามารถนำมาต้มดื่ม สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและบำรุงหัวใจ ใบชาสามารถรับประทานได้เช่นกัน มีผลกระตุ้นให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย แก้ง่วงนอน ชายังถือเป็นหนึ่งในสมุนไพรแผนจีนส่วนต่างๆของต้นชามีประโยชน์ต่างกัน เช่นรากสามารถใช้เป็นยาแก้ท้องเสียหรือตับอักเสบได้ ใบใช้เป็นยาแก้โรคบิด และกิ่งใช้เป็นยาแก้หืด การบริโภคชาเป็นประจำ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ เนื่องจากชามีส่วนในการลด low-density lipoprotein cholesterol (ไขมันที่ไม่ดี) ที่หากมีมาก จะเกาะผนังเส้นเลือดจนทำให้เส้นเลือดอุดตัน ซึ่งเป็นที่มาของโรคความดันสูง หรือ โรคหัวใจ

ชาหลายชนิด เช่น ชาขาว ชาเขียว ชาดำ ชาอู่หลง และ หรือ สารประกอบในชา เช่น epigallocatechin gallate (EGCG) มีส่วนสำคัญช่วยลดโอกาสเป็นมะเร็งได้  มีการศึกษาวิจัยมากกว่า 3,000 ชิ้น ศึกษาเกี่ยวกับผลของชาต่อโรคมะเร็ง พบว่า ชามีส่วนลดความเสี่ยงต่อมะเร็งได้หลายชนิด เช่น มะเร็งลำไส้ และมะเร็งผิวหนัง

ชายังมีส่วนชลอการเสื่อมของสมอง เช่น ความจำและการรับรู้ต่างๆ โรคพาร์กินสัน และโรคความจำเสื่อม ชาสามารถเป็นเครื่องดื่มสำหรับการลดน้ำหนัก เนื่องจากการดื่มชาสามารถเพิ่มอัตราการเผาผลานของร่างกาย และกระตุ้นการทำงานของระบบอินซูลิน ชายังมีส่วนในการเพิ่มความหนาแน่นของกล้ามเนื้อและกระดูก ลดความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนและการกระดูกหัก
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
อุปสรรคทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับชาในประเทศสมาชิกอาเซียน 

  มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เวียดนาม มาตรการสุขอนามัย (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) Directorate for Standards and Quality (STAMEQ) of Ministry of Science, technology, and Environment  (MOSTE)
เวียดนามไม่อนุญาตให้ผู้นำเข้าสินค้าบริหารจัดการเกี่ยวกับการกระจายสินค้าเองแต่ต้องจ้างบริษัทหรือเอกชนของเวียดนามเป็นผู้ดำเนินการด้านการกระจายสินค้า -
เมียนมาร์ ผู้นำเข้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศเพื่อยื่น Sale Contact และ Performa Invoice Myanmar-Investment & Commercial Bank (MICB) / Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB)
กัมพูชา - -
อินโดนีเซีย การจดทะเบียนนำเข้าสินค้าอาหาร Department of Health (BPOM)
เอกสารประกอบการนำเข้าทุกชนิด
  • Performa / Commercial Invoice
  • เอกสารรับรองแหล่งกำเนิด
  • Bill of Landing
  • ใบรับรองการประกันภัยและใบรับรองอื่นๆ
-
Prohibition against Monopolistic Practices and Unfair Business Competition -
มาเลเซีย ระเบียบการขออนุญาตนำเข้า ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ Ministry of International Trade & Industry (MITI)
Plant Quarantine Act 1976 / Plant Quarantine Regulation 1981 Ministry of Agriculture & Agro-based Industry
สิงคโปร์ ผู้นำเข้าและส่งออกต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Accounting & corporate Regulatory
ได้รับใบอนุญาตการนำเข้าหรือส่งออก International Enterprise Singapore
ฟิลิปปินส์ - -
ลาว - -

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE