กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียน และไทยต้องแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดกล้วย

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
กล้วยไข่: เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ ปี 2550-2558

ปี เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคา มูลค่าผลผลิต
(ไร่) (ไร่) (ตัน) ยืนต้น ให้ผล (บาท/ตัน) (ล้านบาท)
2550 70,786 58,309 168,221 2,376 2,885 8.14 1,369.319
2551 NA 58,403 169,252 NA 2,898 6.55 1,108.601
2552 NA 59,227 172,587 NA 2,914 7.35 1,268.514
2553 NA 58,585 167,495 NA 2,859 8.51 1,425.382
2554 NA 32,290 89,900 NA 2,784 9 809.100
2555 NA 31,700 88,600 NA 2,795 9.01 798.286
2556 NA 33,820 94,930 NA 2,807 8.47 804.057
2557 NA 34,194 96,154 NA 2,812 9.79 941.348
2558 NA 34,578 97,475 NA 2,819 11.47 1,118.038
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล้วยหอม: เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ ปี 2550-2558
ปี เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคา มูลค่าผลผลิต
(ไร่) (ไร่) (ตัน) ยืนต้น ให้ผล (บาท/ตัน) (ล้านบาท)
2550 102,613 85,267 233,461 2,275 2,738 3.99 931.509
2551 NA 85,743 236,822 NA 2,762 4.36 1,032.544
2552 NA 86,101 240,394 NA 2,792 5.06 1,216.394
2553 NA 86,450 242,319 NA 2,803 4.55 1,102.551
2554 NA 85,650 230,480 NA 2,691 5.29 1,219.239
2555 NA 86,050 233,200 NA 2,710 5 1,166.000
2556 NA 86,270 234,220 NA 2,715 6.79 1,590.354
2557 NA 86,640 235,747 NA 2,721 8.22 1,937.840
2558 NA 87,010 237,015 NA 2,724 9.64 2,284.825
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ผลผลิต การส่งออก และการบริโภคกล้วย ปี 2553-2557

ปี 2553 2554 2555 2556 2557
ผลผลิต (ตัน) 409,814 320,380 321,800 329,150 331,901
การส่งออก (ตัน) 23,319 25,786 28,207 24,323 32,162
การบริโภค (ตัน) 386,495 294,594 293,593 304,827 299,739
หมายเหตุ : 1. ผลผลิตประกอบด้วย 1. กล้วยไข่ 2. กล้วยหอม                2. การส่งออกประกอบด้วย 1. กล้วย (ทำไว้มิให้เสียโดยใช้น้ำตาล) 2. กล้วยตากแห้ง 3. กล้วยสด

ที่มา :การคำนวณจากข้อมูลของศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณ มูลค่า อัตราส่วนมูลค่าต่อปริมาณการส่งออกกล้วย ปี 2553-2557

ปี 2553 2554 2555 2556 2557
ปริมาณ (กก.) 23,319,197 25,786,109 28,206,776 24,323,346 32,161,860
มูลค่า (บาท) 306,846,017 1,140,824,226 478,273,965 444,469,422 647,455,016
อัตราส่วนมูลค่าต่อปริมาณ 13.16 44.24 16.96 18.27 20.13
  หมายเหตุ : ปริมาณและมูลค่าประกอบด้วย 1. กล้วย (ทำไว้มิให้เสียโดยใช้น้ำตาล) 2. กล้วยตากแห้ง 3. กล้วยสด

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.กล้วยสด คือ ผลกล้วยดิบหรือสุกที่นำมารับประทานเป็นอาหารในลักษณะผักสดและผลไม้

2. ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป คือ การนำกล้วยมาปรุงแต่งเป็นอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล้วยปิ้งหรือกล้วยทับ กล้วยเผา กล้วยทอด ข้าวเม่าทอด ข้าวต้มผัด แกงกล้วย กล้วยเชื่อม กล้วยบวชชี ขนมกล้วย เครื่องดื่มกล้วยน้ำว้า แยมกล้วย แป้ง

3. ส่วนประกอบอื่นๆ นอกจากผลกล้วย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น หัวปลี ใบกล้วยหรือใบตอง หยวกกล้วย กาบกล้วย สีย้อมด้ายทอผ้าจากยางกล้วย

4. ใช้ทำเป็นอาหารสัตว์ ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย พบว่า เปลือกกล้วยและวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยนำมาทำเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ได้โดยตรง โดยเอามาตากแห้งอัดเป็นเม็ด แต่มีคุณค่าทางอาหารต่ำซึ่งอาจปรับปรุงให้มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้นได้ โดยนำมาผสมกับวัสดุเหลือทิ้งอย่างอื่นที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีราคาถูก ได้แก่ รำข้าว นอกจากนี้แล้วหากนำวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยผสมกับมูลไก่แล้วหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงนำมาใช้เป็นอาหารของวัว ควายซึ่งจะเพิ่มคุณค่าทางอาหารประเภทโปรตีน

5. ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแก๊สชีวภาพ ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย พบว่า ใบตองแห้งเหมาะที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก๊สชีวภาพ รองลงมาจากพืชจำพวกบัวเปลือก 
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
ประเทศอินโดนีเซียมีปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดทั้งด้านกฎระเบียบและมาตรการกีดกันทางการค้า   ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อปกป้องภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งมีหลายมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าผักผลไม้ของไทย เช่น การกำหนดท่าเรือที่ขนส่งสินค้าผักและผลไม้ไทยเพียง 3 ท่าเรือ คือ ท่าเรือ Soekarno-Hatta ที่เมือง Makassar ในเกาะสุราเวสีทางทิศใต้ห่างจากกรุงจาร์กาต้าประมาณ 1,500 กิโลเมตร ท่าเรือ Tanjung Perak ที่เมือง Surabaya ห่างจากกรุงจาร์กาต้า ประมาณ 800 กิโลเมตร ในเกาะชวา และท่าเรือ Belawan ที่เมือง Medan ในเกาะสุมาตราห่างจากกรุงจาร์กาต้าประมาณ 1,450 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้เวลาในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนการขนส่งเพิ่มมากขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าไทย

นอกจากนี้ ในอดีตยังมีการจำกัดการนำเข้า การระงับการนำเข้าชั่วคราวในสินค้าผักผลไม้ เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 60/2012 ประกาศระงับการอนุญาตนาเข้าสินค้าพืชสวน (Horticulture products) จำนวน 13 ชนิดเป็นการชั่วคราว ได้แก่ มันฝรั่ง กะหล่าปลี แครอท พริก สับปะรด แตงชนิดต่างๆ กล้วย มะม่วง มะละกอ ทุเรียน ดอกเฮลิโคเนีย ดอกกล้วยไม้ และดอกเบญจมาศ มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2556 อย่างไรก็ตาม หากหากปริมาณผลไม้ชนิดดังกล่าวในประเทศไม่เพียงพอจึงจะพิจารณาให้นำเข้าอีกครั้งตามความเหมาะสม

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE