กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดดเด่นกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดกวาวเครือขาว

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
กวาวเครือขาวเป็นพืชตระกูลถั่ว เมื่อมีอายุ 3-4 ปี จะมีปริมาณผลผลิตและสารสำคัญสูง ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวเมื่อต้นทิ้งใบและเริ่มออกดอก (ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมของปี)

 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรายงานการขึ้นทะเบียนพื้นที่ปลูกกวาวเครือขาว รวม 512 ไร่ 56 ตารางวา จำนวน 121,625 ต้น พื้นที่ปลูกในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ กาญจนบุรี พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ทำการเพาะปลูกในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) (กรมส่งเสริมการเกษตร (2550). แนวทางการปลูกกวาวเครือขาวเชิงการค้า)
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการบริโภคกวาวเครือขาวในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด แต่กวาวเครือได้ขึ้นทะเบียนการใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการกับกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2540 และตลาดผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกวาวเครือส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ ประมาณร้อยละ 80 ส่วนที่เหลืออีก  ร้อยละ 20 จำหน่ายในต่างประเทศ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2550). เศรษฐกิจสมุนไพรไทย            ปี 2549/50 กรณีศึกษา : กระเจี๊ยบแดง ดอกคำฝอย และกวาวเครือขาว)
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ผลิตภัณฑ์กวาวเครือขาวมีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนต่างประเทศจำหน่ายส่งออกไปญี่ปุ่น และจีนเป็นหลัก ซึ่งทั้ง 2 ประเทศส่วนใหญ่รับซื้อในลักษณะวัตถุดิบสดและแห้ง เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทยาบำรุงกำลัง บำรุงผิวหนัง บำรุงผม บำรุงสายตา เสริมสร้างทรวงอก และเสริมสมรรถภาพทางเพศ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายประเภท กลุ่มวัยทอง กลุ่มสาวประเภทสอง และกลุ่มเสริมพลังทางเพศ อีกทั้งยังรับซื้อผลผลิตพร้อมแปรรูปในประเทศไทยแล้วนำออกจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Product of Thailand ด้วย
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
โดยทั่วไปเกษตรกรจะขุดกวาวเครือขาวและนำมาหั่น ทำแห้งเป็นกวาวเครือผง ราคาวัตถุดิบสด 20-30 บาทต่อกิโลกรัม กวาวเครือขาวผง 120 บาทต่อกิโลกรัม และสารสกัดกวาวเครือขาว 8,000 บาทต่อกิโลกรัม (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ อ้างถึงในกรมส่งเสริมการเกษตร (2550). แนวทางการปลูกกวาวเครือขาวเชิงการค้า) นอกจากนี้ ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังแสดงให้เห็นว่ากวาวเครือขาวสามารถแปรรูปเบื้องต้นในรูปของแคปซูลหรืออัดเม็ด มีต้นทุนเฉลี่ย 455 บาทต่อกิโลกรัม และราคาขายส่งกวาวเครืออัดเม็ดประมาณ 2,000 บาทต่อกิโลกรัม จึงมีกำไรจากการแปรรูปเฉลี่ยประมาณ 1,500 บาทต่อกิโลกรัม (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2550))

 

 

ในญี่ปุ่น กวาวเครือขาวประเภทผงมีขนาดตลาด (Market Size) ประมาณ 1,000-1,500 เยน/ปี (หรือประมาณ 330-500 ล้านบาท/ปี) ส่วนตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกวาวเครืออยู่ (เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ฯลฯ) มีขนาดตลาดประมาณ 20,000 เยน/ปี (หรือประมาณ 7,000 ล้านบาท/ปี) โดยมีราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง 4,500-50,000 เยน/ปี (หรือประมาณ 1,500-16,700 ล้านบาท/ปี) โดยมีผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการไม่กี่ราย ทำให้ราคาขายกวาวเครือขาวสูงถึง 16,700 บาท/กิโลกรัม (ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2550))
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
กวาวเครือขาวมีการวิจัยและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมากใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เร่งการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงเครื่องสำอาง และยา เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระ และมีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน จึงมีนวัตกรรมเครื่องสำอางและยาจากกวาวเครือขาว เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทรวงอก ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ยาบรรเทาหรือรักษาอาการหมดประจำเดือน ยารักษาเนื้องอกต่อมลูกหมากระยะเริ่มต้น (วิชัย เชิดชีวศาสตร์ (ม.ป.ป.). นวัตกรรมสมุนไพรกวาวเครือขาว) ยาแคปซูลกวาวเครือขาว และสบู่ยกกระชับหน้า (กองยาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

 

บริษัท ขาวลออ จำกัด ขึ้นทะเบียนกวาวเครือกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นทะเบียนแรกของประเทศไทยในปี 2540 ปัจจุบันมีผู้ผลิตสมุนไพรประมาณ 30 บริษัทได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาด เช่น กวาวเครือขาวหมอเส็ง กวาวเครือขาวสกัดแคปซูลหมออรรถวุฒิ กวาวเครือขาวแคปซูลและชนิดเม็ด ขาวลออเภสัช        แฮร์โทนิคและครีมนวดหน้าอก บริษัท ล๊อคเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด ครีมพอกหน้าและครีมบำรุงผิวหน้า บริษัท เซนต์เฮิร์บ จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายพันธุ์กวาวเครือขาวเป็นการค้า ได้แก่ พันธุ์ SARDI 190 ของสถาบันสุวรรณวาจกสิกิจเพื่อค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
ข้อมูลอุปสรรคทางการค้ากวาวเครือขาวในต่างประเทศยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด        อย่างไรก็ตาม ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลักของกวาวเครือขายและผลิตภัณฑ์ของไทยได้ห้ามไม่ให้มีการขายกวาวเครือขาวที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเคร่งครัด ขณะที่หากพิจารณาอุปสรรคการค้าสมุนไพรในต่างประเทศในภาพรวม จะพบว่า อุปสรรคทางการค้ายาสมุนไพรในต่างประเทศยังมีอยู่มาก ทั้งความยุ่งยากในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (ค่าใช้จ่าย รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ใบอนุญาตจัดจำหน่าย รวมถึงความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคต่างประเทศเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรไทย เนื่องจากผู้บริโภคในต่างประเทศอาจมียาสมุนไพรท้องถิ่นของตน เช่น จามูของประเทศอินโดนีเซีย หรือสมุนไพรจีน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจมีข้อกำหนดอื่นๆ เป็นการเฉพาะของแต่ละประเทศ เช่น การกำหนดให้ผู้ส่งออกของประเทศอื่นๆ รวมถึงไทยต้องส่งออกผ่านตัวแทนโรงงานผู้ผลิตยาท้องถิ่น โดยมีสัญญาว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้โรงงานผู้ผลิตยาท้องถิ่นสามารถผลิตยาเองได้เมื่ออายุทะเบียนตำรับยาหมดไป หรือเลือกตั้งโรงงานผลิตยาในประเทศนั้นๆ (อินโดนีเซีย) เป็นต้น

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE