กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดดเด่นกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

รายละเอียดลำไย

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ของลำไย ปี 2550 -2558 

ปี เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคา (บาท/ตัน) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)
ยืนต้น ให้ผล
2550 1,014,291 940,114 496,070 489 528  16.06 7,967
2551 1,044,995 968,588 477,956 457 493  26.25 12,546
2552 1,058,406 973,178 624,490 590 642  22.26 13,901
2553 1,084,484 975,445 527,398 486 541  29.22 15,411
2554 1,080,838 992,634 780,580 722 786  24.33 18,992
2555 1,087,993 1,040,245 876,269 805 842  24.24 21,241
2556 1,095,153 1,038,108 854,616 780 823  25.77 22,023
2557 1,094,236 1,052,111 995,108 909 946  25.37 25,246
2558 NA 1,062,051 866,574 NA 816  33.48 29,014

ที่มา :ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558)
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
การบริโภคลำไยสดและผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ปี 2553 - 2558

  2553 2554 2555 2556 2557 2558*
การบริโภคในประเทศ (ตัน) 25,000 35,000 40,000 45,000 50,000 50,000

ที่มา :กรมศุลกากร (2557)
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
การส่งออกลำไยสดและผลิตภัณฑ์ ปี 2553 - 2558

ปี ลำไยสด ลำไยแห้ง ลำไยบรรจุภาชนะที่ อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ ลำไยแช่เย็นจนแข็ง รวม
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)
2550 160,013 2,429 112,752 2,017 13,484 477 378 22 286,627 4,946
2551 168,286 2,613 91,567 1,833 26,130 588 346 17 286,329 5,051
2552 239,828 3,633 144,154 2,590 25,766 589 204 13 409,953 6,824
2553 216,395 3,513 72,705 2,109 14,166 510 211 16 303,478 6,149
2554 382,013 6,209 162,441 8,232 12,146 579 28 3 556,628 15,024
2555 455,663 8,454 129,255 3,783 11,472 602 29 4 596,419 12,843
2556 413,400 8,503 140,232 4,026 12,274 633 55 9 565,961 13,172
2557 357,207 7,934 196,666 5,510 11,641 601 45 7 565,559 14,052
สัดส่วน  ปี 2557 (ร้อยละ) 63.16 56.46 34.77 39.21 2.06 4.28 0.01 0.05    

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาลำไยสดและลำไยอบแห้งที่เกษตรกรขายได้ ปี 2553 - 2557

ปี ราคาที่เกษตรกรขายได้(บาท/กก.)
ลำไยสดทั้งช่อ ลำไยอบแห้ง
เกรด AA เกรด A เกรด AA เกรด A เกรด B
2553 32.10 29.22 68.26 47.83 27.24
2554 28.98 24.33 77.25 42.05 24.81
2555 28.21 24.24 66.09 37.02 22.98
2556 29.53 25.77 65.68 39.60 21.83
2557* 31.00 25.00 78.00 41.00 23.00
  ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี ลำไยสดและผลิตภัณฑ์ ปี 2553 - 2557
ปี ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี (บาท/กก.)
ลำไยสด ลำไยอบแห้ง ลำไยกระป๋อง ลำไยแช่แข็ง
2553 16.23 29.01 36.00 75.83
2554 16.25 50.68 47.67 107.14
2555 18.55 29.27 52.48 137.93
2556 20.57 28.71 51.57 163.64
2557* 23.17 27.65 50.00 150.00
 

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557)
หมายเหตุ : * ประมาณการ
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ลำไยสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น

1. ลำไยสด

2. ลำไยแปรรูปอาทิ ลำไยอบแห้งลำไยแช่แข็งลำไยกระป๋องลำไยกวนลำไยดองเนื้อลำไยผสมน้ำตาลแดงตากแห้งลำไยแช่อิ่ม ลำไยเคลือบน้ำตาลไวน์ลำไยลำไยอบแห้งทั้งเปลือกลำไยอบแห้งชนิดเนื้อเครื่องดื่มน้ำลำไยชนิดเม็ด (Granule) เครื่องดื่มลำไยผงน้ำลำไยหวานเข้มข้น[1]

3. ส่วนประกอบในการทำอาหารอาทิ ยำลำไย ซี่โครงหมูอ่อนอบน้ำลำไยข้าวต้มเป็ดพะโล้ลำไยอบแห้ง ขาไก่ตุ๋นยาจีนใส่ลำไยแกงจืดลำไยก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไย วุ้นลำไย ลำไยสอดไส้วุ้นน้ำผลไม้ลำไยลอยแก้วลำไยน้ำเชื่อมสมุนไพรลำไยชีสเค้กลำไยเกล็ดหิมะ ตะโก้ลำไย คุกกี้กาแฟลำไยแห้ง น้ำขิงต้มลำไยเค้กลำไยกะทิสด คุ้กกี้ลำไย ข้าวเหนียวเปียกลำไย[2]

4. เครื่องสำอางอาทิ เครื่องสำอางที่มีสารสกัดจากเมล็ดลำไยที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดย ศ.ดร.อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ สารในเมล็ดลำไยช่วยต้านอนุมูลอิสระ ชะลอริ้วรอย ชะลอเอ็มไซม์ที่กระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิว เพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิว[3]ปัจจุบัน (2558) บริษัท พรีม่าเฮิร์บ (ประเทศไทย)         ได้จำหน่ายเครื่องสำอางที่มีสารสกัดเมล็ดลำไย อาทิ Longan Gold Essence-EX ซึ่งสารสกัดดังกล่าวได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับชาติ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

5. ยา อาทิ ครีมนวดลองกานอยด์ (Longanoid) (ได้จดแจ้งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) ซึ่งใช้สารสกัดจากเมล็ดลำไยเพื่อต้านเข่าเสื่อม ข้อเสื่อม กล้ามเนื้ออักเสบหรือเส้นเอ็นอักเสบเรื้อรังนิ้วล็อค รูมาตอยด์ ตะคริว ออฟฟิศซินโดรม โรคเก๊าท์ ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยโดย ศ. ดร. อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ ร่วมกับทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน (2558) มีจำหน่ายแล้ว   2 สูตร คือ สูตรเย็นและสูตรร้อน โดยบริษัท พรีม่าเฮิร์บ (ประเทศไทย)

 

[1]คลังข้อมูลสารสนเทศลำไยเชิงลึก, “การแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากลำไย”, 2553.

[2]คลังข้อมูลสารสนเทศลำไยเชิงลึก, “การแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากลำไย”, 2553.

[3]หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คอลัมน์: การเกษตร หัวข้อข่าว สารสกัดเม็ดลำไย,“"พรีม่า เฮิร์บ" สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักความงาม”,9 ตุลาคม 2553. และผู้จัดการออนไลน์ “"ขาว-สวย -เด้ง" ด้วยสารสกัดจากเมล็ดลำไยผสานอนุภาคทองคำ”, 6 กุมภาพันธ์ 2551.
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
				
			
12. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการทางภาษี
มาตรการทางภาษีของประเทศในอาเซียน

อัตราภาษีนำเข้าลำไย (HS Code 08109010) ของประเทศสมาชิกอาเซียน แบ่งเป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บภายใต้กรอบ WTO และอัตราภาษีภายใต้กรอบอาเซียน (ATIGA)

ประเทศ อัตราภาษีภายใต้กรอบ WTO อัตราภาษีภายใต้กรอบ ATIGA
บรูไน 0 0
กัมพูชา 7 7
อินโดนีเซีย 5 0
ลาว 30 5
มาเลเซีย N/A 0
เมียนมาร์ 15 0
ฟิลิปปินส์ 10 0
สิงคโปร์ 0 0
เวียดนาม 25 5
 

ที่มา :WTO และ asean.org
13. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการที่มิใช่ทางภาษี
มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศในอาเซียน

มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าลำไย

ประเทศ มาตรการ สินค้า วิธีดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ NTMs/NTBs
อินโดนีเซีย[1] ขออนุญาตนำเข้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ผู้นำเข้าจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซีย และระบุหมายเลขทะเบียน(ML NO.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย - Ministry of Trade and Industry - Department of Health (BPOM)   NTMs
มาเลเซีย[2] มาตรการสุขอนามัย สินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ พื้นบ้าน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมาย Meditag TM ยกเว้นผลิตภัณฑ์ดูแล ภายนอก (OTC : external personal care products) ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย Meditag TM Ministry of Health NTMs
    ผลไม้ เช่น มะม่วง ทุเรียน ลำไย ต้องได้รับ Import Licenses จาก Food Safety and Quality Control Division, Ministry of Health โดยจะมีการตรวจสารพิษตามที่ประกาศใน Malaysian Food Regulation 1985 ซึ่งจะอิงมาตรฐาน Codex Food Safety and Quality Control Division, Ministry of Health NTMs
ฟิลิปปินส์[3] ควบคุมการนำเข้าประเทศ อาหารสำเร็จรูป ต้องลงทะเบียนและมี Certification of Product The Bureau of Food and Drug Administration NTMs
    เครื่องสำอาง ต้องลงทะเบียนและมีใบรับรอง The Bureau of Food and Drug Administration NTMs
สิงคโปร์[4]   สินค้าทุกชนิด ผู้นำเข้าและส่งออก ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับหน่วยงาน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และได้รับใบอนุญาตการนำเข้าหรือส่งออก จาก International Enterprise Singapore (IE Singapore) - Accounting & Corporate Regulatory Authority - International Enterprise Singapore NTMs
เวียดนาม[5] มาตรการสุขอนามัย( Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) ผลไม้และผัก พืชและส่วนของพืช - กำหนดให้การนำเข้าต้องมีPhytosanitary Certificate จากหน่วยงานของประเทศผู้ส่งออก(กรมวิชาการเกษตร) -โดยเฉพาะผักและผลไม้ต้องมีการระบุใน Phytosanitary Certificate ว่ามาจากแหล่งที่ปราศจากแมลงวันทอง - การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นส่วนของพืชต้องได้รับการรับรองว่าปราศจากโรคและแมลง Ministry of Agriculture and Rural Development www.mard.gov.vn NTMs
    อาหารแปรรูป/สินค้าอาหาร - เฝ้าระวังโดยกระทรวงสาธารณสุข - ต้องมีการวิเคราะห์ทาง LAB และผลิตด้วยกระบวนการมาตรฐานสากล GMP/HACCP Ministry of Health NTMs
    [1]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, 2555. [2]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย”, 2555. [3]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์”, 2555. [4]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์”, 2555. [5]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, 2554.

ที่มา :กรมส่งเสริมการส่งออก

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE