กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์

รายละเอียดหญ้าหวาน

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ที่ผ่านมา ได้มีความพยายามแสวงหาสารหวานสังเคราะห์และสารหวานที่มีอยู่ในธรรมชาติเพื่อทดแทนน้ำตาล ซึ่งควรให้พลังงานหรือแคลอรี่ต่ำเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน โรคอ้วนและผู้ไม่ต้องการพลังงานในอาหาร อย่างไรก็ตาม สารหวานสังเคราะห์หลายชนิด เช่น ซัคคารีน (SACCHARIN) ดัลซิน (DULCIN) หรือ ไซคลาเมท(CYCLAMATE) เป็นต้น เป็นสารก่อมะเร็งซึ่งถูกห้ามใช้เพื่อการบริโภค จึงมีความพยายามวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชบางชนิดที่ให้สารรสหวาน[1]

 

ในอดีต หญ้าหวานเคยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ปลูกกันมากในภาคเหนือ โดยเริ่มการปลูกหญ้าหวานมาตั้งแต่ปี 2515 ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาและขยับขยายไปปลูกทางเหนือ เช่น เชียงราย และเชียงใหม่ เพื่อเก็บเกี่ยวใบส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก และเริ่มมีการทดลองการสกัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แหล่งปลูกสำคัญของหญ้าหวานในประเทศไทย คือ เชียงใหม่ ลำพูน และเชียงราย ที่เชียงใหม่ปลูกกันมากที่อำเภอแม่แตงและอำเภอสันกำแพง หญ้าหวานดูแลง่าย เพียงแต่ตัดใบขายและนำไปตากแห้ง การตัดใบไม่ทำให้ต้นตายกลับงอกใบใหม่เหมือนต้นชา ซึ่งเกษตรกรอาจปลูกหญ้าหวานหลังการทำนา การปลูกต้นกล้า 10,000-12,000 ต้นต่อไร่ ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและกำจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวใบทุก 3-4 เดือน ได้ผลผลิต 600-1,000 กิโลกรัมใบสดต่อไร่ต่อปี

 

[1]ที่มา: การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และ             บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด(http://www.biorichsweet.com/)
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
การใช้สารสกัดจากหญ้าหวานในประเทศไทย ขณะนี้มีผู้ผลิตจำหน่ายในประเทศสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือต้องการควบคุมน้ำหนัก
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
การใช้สารสกัดจากหญ้าหวานในประเทศไทย นอกจากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือต้องการควบคุมน้ำหนักแล้ว ขณะนี้ยังมีผู้ประกอบการทำผักดองส่งออกขายประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หลายบริษัท เพราะสารสกัดจากหญ้าหวาน นอกจากจะทำให้ผักดองมีรสชาติดีแล้ว ยังเป็นสารที่ควบคุมการเติบโตของแบคทีเรียได้ดี มีสภาพคล้ายสารแอนตีอ๊อกซิเด้นท์ (Antioxidant) ปัจจุบันมีผู้ผลิตสินค้าผักดองส่งออกโดยเฉพาะส่งออกไปประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 8 ราย โดยใช้สารหวานจากหญ้าหวานดองผัก เป็นต้น
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ราคาจำหน่ายประมาณกิโลกรัมละ 10,000 บาท เกษตรกรลงทุน 12,000 บาทต่อไร่ สามารถทำรายได้ปีละ 20,000-24,000 บาทต่อไร่ กำไรไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท ต่อไร่ต่อปี
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
สารสกัดจากหญ้าหวานสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือต้องการควบคุมน้ำหนัก สารสกัดจากหญ้าหวานเพื่อทดแทนน้ำตาล ผักดองที่ใช้ใช้สารหวานจากหญ้าหวานดองผัก ส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่ม หรือส่วนแต่งเติมอาหาร (Food Additive) รวมถึง

 

1. ใบหญ้าหวาน นำมาทำเป็นเครื่องดื่มโดยตรงหรือนำไปผสมกับเครื่องดื่มอื่นโดยมีรูปแบบต่างๆ เช่น ใบอบแห้ง ใบแห้งบดสำหรับชงแบบสำเร็จรูป (ชาหญ้าหวาน) ใบสด ใบแห้งบดสำหรับใช้แทนน้ำตาล      (หญ้าหวานผง) และแบบสารสกัดจากใบแห้งด้วยน้ำ เป็นต้น

2. ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น สารให้ความหวานแทนน้ำตาล (Sweetener) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการผลิตสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน “ซูกาเวีย”ที่พัฒนาโดยบริษัท ซูกาเวีย จำกัด โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำปี 2556 ซึ่งสารนี้ได้มาจากการสกัดหญ้าหวานที่มีความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายถึง 300 เท่า แต่ปราศจากแคลอรี่ และไม่สูญสลายหรือเปลี่ยนสภาพไปกับความร้อนจากการปรุงอาหาร สามารถนำมาใช้แทนน้ำตาลในอาหาร และเครื่องดื่มได้ทุกชนิดเป็นต้น

3. นำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร/เครื่องดื่มเช่น น้ำอัดลม น้ำชาเขียว ขนมเบเกอรี่ แยม เยลลี่ ไอศกรีม ลูกอม หมากฝรั่ง มาร์มาเลดซอสปรุงรส เป็นต้น นอกจากนี้ยังมาใช้ในการผลิตยาสีฟัน

4. นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสมุนไพร/ยา เนื่องจากสรรพคุณของหญ้าหวานเอง ที่ช่วยสร้างพลังงาน แก่ร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนของโลหิต ลดระดับน้ำตาล/ไขมันในเส้นเลือด ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ/ความดันโลหิตสูง บำรุงตับช่วยสมานแผลทั้งภายใน/ภายนอก
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
ประเทศผู้นำเข้าสารสกัดหญ้าหวานหลัก ทั้งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ต่างให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์มาตรฐานที่แต่ละประเทศกำหนดไว้ สารสกัดหญ้าหวานที่จะเข้าสู่ตลาดประเทศเหล่านี้ต้องผ่านหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดข้างต้น

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE