กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์

รายละเอียดปลิงทะเลขาว

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการผลิตปลิงทะเลขาวในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด     แต่ปลิงทะเลขาว (Holothuriascabra) ได้รับการยอมรับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจมูลค่าสูงประเภทหนึ่ง พบได้   ทั้งในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มักอาศัยในความลึกประมาณ 1-5 เมตร กินอาหารที่อยู่ตามพื้นทรายก้นทะเล เช่น ซากแพลงก์ตอน ซากพืช และซากสัตว์ที่จมอยู่ก้นทะเล เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักตั้งแต่ 0.5-1.0 กิโลกรัม ปลิงทะเลขาวมีฤดูวางไข่ปีละครั้ง ในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

 

ปลิงทะเลขาวเป็นปลิงชนิดที่ยังไม่มีการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยนอกจากที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่ยังไม่มีการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการใช้ประโยชน์ปลิงทะเลขาวในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียด
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลิงทะเลแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือของไทย          ระหว่างปี 2557 - 2558

ประเภท เดือน 2557 2558 (..-..)
ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท)
ปลิงทะเลแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ ก.พ.     380 165,997
  มี.ค.     1,260 528,457
  ก.ค.     13,240 6,951,000
  พ.ย. 520 235,396    
  ธ.ค. 120 47,400    
 

ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
สำหรับประเทศไทย ปลิงทะเลที่ต้มแล้วมีวางขายในตลาดสดของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่นำไปประกอบอาหารประเภทซุปและยำ ที่จังหวัดกระบี่ปลิงขาวมีราคากิโลกรัมละประมาณ 270 บาท ส่วนชนิดอื่นมีราคากิโลกรัมละประมาณ 90 บาท ส่วนน้ำในตัวปลิงทะเลซึ่งมักนำไปเป็นส่วนผสมของยาราคา 100 บาทต่อ        1 แกลลอนขนาด 20 ลิตร ที่หมู่เกาะสุรินทร์ ชาวเลจะนำปลิงตากแห้งมาขายที่ฝั่งจังหวัดระนองในราคากิโลกรัมละ 200-400 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและชนิดของปลิงทะเล ส่วนที่จังหวัดพังงา ปลิงทะเลสด     3-35 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับชนิดของปลิงทะเล หลังจากการแปรรูปแล้วจะขายต่อให้พ่อค้าคนกลางในราคา 130-300 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาสูงสุดของปลิงทะเลแปรรูปอยู่ที่กิโลกรัมละ 3,000 บาท และในปลิงที่สภาพดี ปลิงตากแห้ง (beche-de-mer) ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละตั้งแต่ 2,000 – 7,500 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพ

 

ในประเทศจีน ปลิงทะเลสดขนาดน้ำหนัก 80-100 กรัมหรือ 8-10 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 900-1,000 บาท ถ้าเป็นปลิงทะเลขนาดใหญ่น้ำหนักระหว่าง 150-300 กรัม ราคาตัวละประมาณ 400 บาท ขณะที่ผลิตภัณฑ์จากปลิงทะเล เช่น ปลิงทะเลตากแห้งน้ำหนัก 190 กรัม มีราคาสูงถึง 1,250 หยวน หรือประมาณ 6,150 บาท ส่วนปลิงทะเลผงบรรจุแคปซูล น้ำหนัก 200 กรัม ราคา 830 หยวน หรือ 4,150 บาท เป็นต้น
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เนื้อปลิงทะเลมีมิวโคโปรตีน (mucoprotein) ในปริมาณสูงซึ่งเป็นองค์ประกอบของการสร้างกล้ามเนื้อแพทย์พื้นบ้านชาวจีนใช้ปลิงทะเลนี้ในการรักษาอาการอ่อนเพลีย เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ชะลอความชรารวมถึงท้องผูกอันเนื่องมาจากลำไส้แห้งและรักษาอาการปัสสาวะบ่อย ขณะที่ชาวจีนบริโภคเนื้อปลิงทะเลขาวด้วยความเชื่อในสรรพคุณทางยาและการช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ในทางวิทยาศาสตร์ก็มีรายงานว่า       มีสารบางชนิดที่อยู่ในปลิงทะเลมีสรรพคุณทางยา เช่น โฮโลท็อกซิน (Holotoxin) ที่มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราบางชนิดและยังได้พัฒนาไปใช้ยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งด้วย นอกจากนี้    เส้นใยสีขาวของปลิงทะเลบางชนิดยังมีสารโฮโลทูริน (Holothurin) ที่มีคุณสมบัติในการขัดขวางการส่งความรู้สึกของกระแสประสาท จากคุณสมบัตินี้ได้นำมาใช้ในการบำบัดความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด และยังมีสาร philinopside A ที่ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง คือเป็น anti-angiogenic substance และเป็น tyrosine kinase inhibitor ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
ปลิงทะเลถูกจัดอยู่ในบัญชีท้ายพระราชกฤฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ ยังอยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก พ.ศ. 2548

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE