กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 


รายการชนิดพืช กลุ่มทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก และไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์

รายละเอียดจระเข้

1. ผลผลิต
2. ราคา
3. การส่งออก
4. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการผลิต
จำนวนจระเข้น้ำจืดและน้ำเค็มที่ขออนุญาตเพาะพันธุ์และขออนุญาตค้า ปี 2556

ภาค จระเข้น้ำจืด(ตัว) จระเข้น้ำเค็ม (ตัว)
เพาะพันธุ์ ค้า รวม เพาะพันธุ์ ค้า รวม
ภาคเหนือ 1,558 1,560 3,118 0 0 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26,372 41,505 67,877 3,361 0 3,361
ภาคกลาง 97,712 116,935 214,647 26,841 43,664 70,505
ภาคตะวันออก 22,470 257,766 280,236 14,911 11,241 26,152
ภาคตะวันตก 13,366 94,986 108,352 51 156 207
ภาคใต้ 69 2,021 2,090 43 85 128
รวม 161,547 514,773 676,320 45,207 55,146 100,353

ที่มา :กรมประมง
5. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริโภค
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากจระเข้ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการรวบรวมในรายละเอียดเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อมูลจำนวนจระเข้ที่ไทยเพาะพันธุ์และค้าในตารางที่ 3.194 กับข้อมูลการส่งออกในตารางที่ 3.195 จะเห็นว่าการเพาะพันธุ์จระเข้เป็นตัวของไทยส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเนื้อและหนังจระเข้เพื่อใช้ทั้งในประเทศและส่งออก
6. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการส่งออก
การส่งออกจระเข้มีชีวิต เนื้อจระเข้ และหนังจระเข้ของไทย[1] ปี 2555 - 2557

  จระเข้มีชีวิต เนื้อจระเข้ หนังจระเข้ รวม
  ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) ปริมาณ มูลค่า (บาท) ปริมาณ มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท)
2555 1,803 2,446,138 137,602 16,396,397 18,215 49,807,632 68,650,167
2556 29 1,783,759 276,463 40,989,587 21,889 57,977,016 100,750,362
2557 6 219,286 220,326 27,699,822 1,509 4,125,286 32,044,394
  [1] HS 0106.20.00.005 สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ - สัตว์เลื้อยคลาน - จระเข้ (Other live animals - Reptiles - Crocodile) HS 0208.50.00.003 เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่น ๆ สด แช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง - ของสัตว์เลื้อยคลาน - จระเข้ (Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen - Of reptiles - Crocodile) HS 4103.20.10.002 หนังดิบอื่น ๆ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะเอาขนออกหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม - ของสัตว์เลื้อยคลาน - (ของจระเข้) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้น (Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split - Of reptiles - (Of crocodile) For alum pre-tanned (tawed))

ที่มา :กรมศุลกากร
8. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านราคา
ข้อมูลจากศรีราชาฟาร์มซึ่งเป็นหนึ่งในฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ขนาดใหญ่ของไทย แสดงว่า การขายจระเข้เป็นตัวมีราคาระหว่าง 1,500 - 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับว่าเป็นลูกพันธุ์ จระเข้รุ่น หรือพ่อแม่พันธุ์ แต่หากชำแหละเป็นเนื้อจะมีราคาตั้งแต่ 500 - 900 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของเนื้อ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากจระเข้ เช่น แคปซูลเลือดจระเข้ หรือหนังที่ยังมีราคาแตกต่างไปอีกด้วย (ราคาหนังประมาณ 50-200 บาท/ตารางนิ้ว แล้วแต่เกรด)
10. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
จระเข้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้หลากหลาย ได้แก่[1]

          1)จระเข้มีชีวิต

 • ลูกพันธุ์ ผู้เลี้ยงจะเลี้ยงจนกระทั่งได้ขนาดตามต้องการก็ขายไปให้ผู้อื่นเลี้ยง มักขายที่ขนาดความยาว 30 เซนติเมตร ตัวละประมาณ 1,500 บาท
 • จระเข้รุ่น มีขนาดความยาวประมาณ 70-80 เซนติเมตร บางครั้งยาวถึง 1-1.2 เมตร ราคาประมาณ 2,500 บาท
 • พ่อแม่พันธุ์ ผู้ซื้อจะซื้อไปเพื่อผสมพันธุ์ ราคาจะสูง ทั้งนี้ตามแต่ตกลงกัน
 • จระเข้ที่ยังมีชีวิต รับซื้อกันที่ขนาดตัวยาว 1.8 เมตร น้ำหนักประมาณ 3,000 บาท ราคาหนังประมาณ 50-200 บาท/ตารางนิ้ว แล้วแต่เกรด
    2) ส่วนของจระเข้
 • เนื้อจระเข้มีไขมันต่ำ มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย ซึ่งตำราแพทย์จีนระบุว่าสามารถรักษาอาการหอบหืดได้ สามารถขายได้ในรูปเนื้อสดและเนื้อแห้ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเอเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน เนื่องจากถือว่ามีคุณสมบัติในการเป็นยารักษาโรคได้ ชาวจีนใช้เนื้อจระเข้เป็นส่วนประกอบเข้ากับตัวยาสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคหอบหืด ดังนั้น มูลค่าเนื้อแดงจึงเกือบจะเท่าหนัง ปัจจุบัน มีการทำเป็นเนื้อกระป๋องในรูปเนื้อจระเข้ตุ๋น และเนื้อจระเข้รสต่าง ๆ
 • หนังของจระเข้ นอกจากแปรรูปเป็นรองเท้าและกระเป๋าแล้วยังสามารถใช้ทำเป็นยาได้      มักขายเป็นหนังดิบแช่เกลือ ส่งไปยังโรงฟอกหนัง หรือถ้าเป็นฟาร์มจดทะเบียนไซเตสแล้วส่งออกต่างประเทศได้ ราคาซื้อขายหนังจระเข้จะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของหนัง     โดยหนังแผ่นท้องจะแพงกว่าหนังแผ่นหลัง เพราะหนังแผ่นท้องนำมาใช้สะดวกกว่าเนื่องจากหนังแผ่นหลังต้องถากให้ได้ความหนาตามกำหนดเสียก่อน ซึ่งก็นับว่ายากอยู่พอสมควร และหนังส่วนนี้มีสีสันสวยงามสู้ส่วนท้องไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างเรื่องสีสันของหนังจระเข้ก็ไม่ได้เป็นการแสดงว่าเป็นหนังที่ด้อยคุณภาพแต่ประการใด
 • เลือดของจระเข้ สามารถนำไปใช้เป็นสมุนไพรสกัดเป็นตัวยารักษาโรคต่างๆหรืออบแห้งทำเป็นยารักษาโรคมะเร็ง
 • ฟัน ใช้เป็นส่วนผสมของยากวาดคอเด็กอ่อนและยังทำเป็นเครื่องประดับได้
 • ไขมัน ในต่างประเทศมีการนำไขมันจระเข้ไปใช้ในหลายรูปแบบ เช่น จีนและสิงคโปร์ นิยมนำไปใช้เป็นน้ำมันทาถูนวดสำหรับรอยฟกช้ำ น้ำร้อนลวก ไฟลวก ใช้ทำยารักษาโรคผิวหนังและแผลสด ที่ออสเตรเลียนำไขมันจระเข้เข้าไปใช้เป็นส่วนผสมหลักของน้ำมันและครีมบำรุงผิวกันแดด ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมมาก
 • เครื่องใน เดิมทีเครื่องในจระเข้มันถูกทอดทิ้ง โดยใช้เป็นอาหารแก่จระเข้หมุนเวียนกลับไปอีก แต่ปัจจุบันสามารถนำมาขายได้ทั้งชุด (หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต ดี ลำไส้ ฯลฯ) เนื่องจาก     มีผู้นำไปใช้เป็นยาแผนโบราณและยาจีน ตลอดจนกระดูกและเลือดก็เช่นเดียวกัน
 • กระดูกและกะโหลก ใช้บดเป็นยารักษาอาการท้องผูก และสามารถสกัดเอาน้ำมันจากส่วนนี้ทำเป็นยาแก้อาการเส้นยึด แก้พิษแมลง และแก้อาการวิงเวียนได้
 • ลูกจระเข้ตัวเล็ก ๆ ที่ตาย สามารถนำมาสต๊าฟขายเป็นเครื่องประดับบ้านที่มีราคาสูงและเป็นที่นิยมมาก
3) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอื่นๆ อาทิ แคปซูลเลือดจระเข้ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ดร. วิน เชยชมศรี ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ พบว่า เลือดจระเข้ที่ได้จากจระเข้พันธุ์ไทยในฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ของประเทศไทย มีความปลอดภัยปราศจากเชื้อก่อโรค มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย E. coli มีองค์ประกอบของกรดอะมิโนครบชนิดในปริมาณมาก  มีสารโปรตีนสูงกว่าร้อยละ 80 พร้อมธาตุเหล็กธรรมชาติ วิตามิน เกลือแร่ ที่จำเป็นต่อการมีระบบเลือดที่ดี ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง และนำไปสู่การคิดประดิษฐ์กรรมวิธีการเจาะเก็บเลือดที่สะอาดปลอดเชื้อ ตลอดจนอุปกรณ์เจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ต้องฆ่าหรือทารุณจระเข้อย่างวิธีในอดีต ใช้กระบวนการจำเพาะในการเตรียมผงเลือดจระเข้ระเหิดแห้ง (ฟรีซดราย) เพื่อคงคุณภาพดีๆ ของสารในเลือดจระเข้ไว้ครบ ในรูปแบบแคปซูลที่รับประทานสะดวก ให้ผลดีเมื่อรับประทานตอนท้องว่าง ในสภาพที่กระเพาะอาหารมีสภาวะเป็นกรด ก่อนอาหารอย่างน้อยสัก 30 นาที ผ่านการศึกษาในสัตว์ทดลองโดยพบว่าไม่เป็นพิษและไม่สะสมในร่างกาย หากดูดซึมไปใช้ไม่หมดจะถูกทิ้งออกจากร่างกายทางอุจจาระ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ ภูมิแพ้ แผลเรื้อรัง โลหิตจาง เบาหวาน และภูมิคุ้มกันบกพร่อง ปัจจุบันผู้บริโภคให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์ฯ  จำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ[2]   [1]กรมประมง, “การเพาะเลี้ยงจระเข้”. และ กรมประมง, “การใช้ประโยชน์จากจระเข้”. [2]รศ.ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, “วานิไทย-แคปซูลเลือดจระเข้ ม. เกษตรศาสตร์” คว้ารางวัล “7 Innovation Awards 2014 ด้านเศรษฐกิจ”, 11 มีนาคม 2557.
11. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านอุปสรรคทางการค้า
				
			
12. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการทางภาษี
มาตรการทางภาษีของประเทศในอาเซียน

อัตราภาษีนำเข้าเนื้อจระเข้ และหนังจระเข้ (HS Code 0208.50 4103.20) ของประเทศสมาชิกอาเซียน แบ่งเป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บภายใต้กรอบ WTO และอัตราภาษีภายใต้กรอบอาเซียน (ATIGA)

 

ประเทศ อัตราภาษีภายใต้กรอบ WTO (เนื้อจระเข้/หนังจระเข้) อัตราภาษีภายใต้กรอบ ATIGA (เนื้อจระเข้/หนังจระเข้)
บรูไน 0/0 0/0
กัมพูชา 35/7 0-5/0-5
อินโดนีเซีย 5/0 0/0
ลาว 30/20 5/5
มาเลเซีย 0/0 0/0
เมียนมาร์ 15/5 0/0
ฟิลิปปินส์ 7/3 0/0
สิงคโปร์ 0/0 0/0
เวียดนาม 10/0 0/0
   

ที่มา :WTO และ asean.org
13. รายละเอียดเพิ่มเติมด้านมาตรการที่มิใช่ทางภาษี
มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศในอาเซียน

มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าจระเข้

ประเทศ มาตรการ สินค้า วิธีดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ NTMs/NTBs
บรูไน Technical regulation เนื้อจระเข้ In conformity with the provisions stipulated under the Laws of Brunei Darussalam, Chapter 183 Halal Meat Act and also the Constitution of Brunei Darussalam - Halal Certificate and Halal Label Order 2005 in which “Halal” imported meat must originate from abattoirs and processing plants which have been approved by Brunei Darussalam's authorities as “Halal”. Importation of these products must also be complied to the Veterinary Requirement as stipulated by Department of Agriculture from time to time and in accordance to the provisions stipulated under the Laws of Brunei Darussalam, Chapter 47 Quarantine and Prevention Disease, Section 91 and 92 Quarantine and Prevention of Disease (Animals) Regulations. Every consignment of any of these products shall be accompanied by a Veterinary Health Certificate issued by Competent Authority / Authorised Veterinarian of exporting country. The certificate must be obtained by the consignor not more than fourteen days prior to the dispatch and shall accompany the consignments. To prevent the introduction of exotic animal diseases and disease agents into Brunei Darussalam and in line with the international regulations that allow national authority to prohibit, restrict or regulate the movement of animals and its products. Except for the non-halal meat/products (pig/pork and swine products), which does not require the 'halal' requirement but need to comply with the provisions under Chapter 47 of the Laws of Brunei Darussalam. Ministry of Health, Ministry of Religious Affairs, Department of Agriculture and Agrifood, MIPR NTMs
กัมพูชา[1] สินค้าที่ต้องตรวจสอบก่อนการนำเข้า (Pre-Shipment Inspection) "PSI" สินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ     กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบการตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง NTMs
  Technical Measures เนื้อจระเข้ Import is subject to sanitary certificate requirement   NTMs
  Non-Automatic Licensing เนื้อจระเข้ Import Licensing & Administrative Procedure. Prior permit from the Ministry of Agriculture, Fishery and Forestry Ministry of Agriculture, Fishery and Forestry NTMs
อินโดนีเซีย[2] ขออนุญาตนำเข้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ผู้นำเข้าจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซีย และระบุหมายเลขทะเบียน(ML NO.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย - Ministry of Trade and Industry - Department of Health (BPOM) NTMs
    เนื้อสัตว์ และสัตว์มีชีวิต ขออนุญาตนำเข้าเพื่อป้องกันโรค   NTMs
  Technical regulation - Quality Standard เนื้อจระเข้ Quality Standard are imposed on frozen frogs.   NTMs
  Technical regulation - Quality Standard เนื้อจระเข้ A ceiling of radio-activity is established on frozen frogs.   NTMs
  Quantity Control Measure-Licensing เนื้อจระเข้ Government of Indonesia imposes de facto quantitative restrictions on imports of meat and products by requiring an Importer Letter Recommendation ('Surat Rekomendasi Importir") before importers can import products. In approving such a request can arbitrarily alter the quantity allowed enter.   NTMs
  Technical regulation - Quality Standard     เนื้อจระเข้ A ceiling of radio-activity is established on meat and meat products.   NTMs
  Technical measures nes - properly slautered เนื้อจระเข้ In accordance with decree no. 27/Permentan/OT.140/3/2007meat imports with the exception of pork must be accompanied by a certificate confirming that the slaughter process conforms to the requirement of Islam   NTMs
  Technical regulation - SPS เนื้อจระเข้ Imports of meat and meat products, materials of animal origin requires sanitary and phytosanitary certificates.   NTMs
มาเลเซีย[3] Certificate of Approval;
Technical regulations
เนื้อจระเข้  Import licence is required to ensure SPS requirements are fulfilled. Ministry of Health. Import licence by Department of Veterinary Services, MOA NTMs
เมียนมาร์ Testing , inspection and quarantine measures เนื้อจระเข้ Imports are subject to inspection requirements by the Ministry of Livestocks and Fisheries to protect public health from epidemic of harmful deseases e.g. foot and mouth deseases and anthrax. They shall meet all requirements and regulations of the ministry concerned. Health Certificate must also accompany every shipment of importation. They are also subject to quality and standard requirements by the Food and Drug Administration (FDA). Ministry  of Livestocks and Fisheries and Ministry of Health NTMs
ฟิลิปปินส์[4] ควบคุมการนำเข้าประเทศ อาหารสำเร็จรูป ต้องลงทะเบียนและมี Certification of Product The Bureau of Food and Drug Administration NTMs
สิงคโปร์[5]   สินค้าทุกชนิด ผู้นำเข้าและส่งออก ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับหน่วยงาน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และได้รับใบอนุญาตการนำเข้าหรือส่งออก จาก IE Singapore   - Accounting & Corporate Regulatory Authority - IE Singapore NTMs
  Automatic Licensing เนื้อจระเข้ Imports of meat and meat products are regulated through the automatic  import licensing for reasons of health and safety, Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) NTMs
เวียดนาม[6] มาตรการสุขอนามัย( Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) อาหารแปรรูป/สินค้าอาหาร - เฝ้าระวังโดยกระทรวงสาธารณสุข - ต้องมีการวิเคราะห์ทาง LAB และผลิตด้วยกระบวนการมาตรฐานสากล GMP/HACCP Ministry of Health NTMs
    สัตว์น้ำ กำหนดให้การนำเข้าต้องมี Health Certificate Ministry of Fisheries NTMs
ที่มากรมส่งเสริมการส่งออก และ asean.org   [1]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา”, 2554. [2]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, 2555. [3]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย”, 2555. [4]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์”, 2555. [5]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์”, 2555. [6]กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, “คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, 2554.

©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE