กรุณารอสักครู่
อีเมล์
รหัสผ่าน
kkk
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
เรื่องที่ 31 อู่นอนเด็ก (เปลนอนเด็ก)
เรื่องที่ 31 อู่นอนเด็ก (เปลนอนเด็ก) 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้รู้ (Key Informant) ชื่อ – สกุล นายเพียร อุตสาหะวงค์ อาชีพ ทำนา โทรศัพท์ - 2. ข้อมูลภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม 2.1 ชื่อภูมิปัญญา อู่นอนเด็ก (เปลนอนเด็ก) 2.2 ประเภทภูมิปัญญา ( ) ทอ (&rad
เรื่องที่ 17 บุญกุ้มข้าว
เรื่องที่ 17 บุญกุ้มข้าว ข้อมูลส่วนตัวของผู้รู้ (Key Informant) 1.1 ชื่อ – สกุล นายอ๊อด กาญจน์จันทร์ อาชีพ เกษตรกร โทรศัพท์ – 1.2 ชื่อ – สกุล นายสุบิน ผิวขาว อาชีพ เกษตรกร โทรศัพท์.- 2. ประเภทของภูมิปัญญา 2.1 กิจ
เรื่องที่ 8 แก้พิษไข้
เรื่องที่ 8 แก้พิษไข้ 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้รู้ (Key Informant) ชื่อ – สกุล นายสง่า ก่ำเกลี้ยง อาชีพ เกษตรกร โทรศัพท์- 2. ประเภทของภูมิปัญญา ( / ) ตำรับยา ( ) อุปกรณ์ในการรักษา/ดูแลสุขภาพ ( ) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ (
เรื่องที่ 7 แก้ไข้
เรื่องที่ 7 แก้ไข้ 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้รู้ (Key Informant) ชื่อ – สกุล นายสมบูรณ์ ถีรโคตร อาชีพ เกษตรกร โทรศัพท์ – 2. ประเภทของภูมิปัญญา ( √ ) ตำรับยา ( ) อุปกรณ์ในการรักษา/ดูแลสุขภาพ( √ ) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ 7 การใช้กุดจี่ขี้ คาดการณ์ราคาจำหน่ายวัวควาย
เรื่องที่ 7 การใช้กุดจี่ขี้ คาดการณ์ราคาจำหน่ายวัวควาย 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้รู้ (Key Informant) ชื่อ – สกุล นายประสิทธิ์ สุขไชย อาชีพ ทำนา โทรศัพท์ - 2. ประเภทของภูมิปัญญา การใช้
©2015 All rights reserved.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Power by UKnow-CoE